Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ОИЦ -Враца отчете дейността за 2018 г.

          На 12 декември2018 г.Областен информационен център – Враца отчете дейността за 2018 година и заедно с управленския екип на проекта по който е създаден центъра отчетоха и успешното завършване. Областният център ще продължи дейността си чрез подписването на нов договор между община Враца и Оперативна програма „Добро управление“. Приключенията успешно проект надгражда изпълнения чрез Оперативна програма „Техническа помощ” проект № BG 161PO002-3.3.02-0025 „Изграждане и функциониране на  Областен информационен център в гр. Враца”. Услугите, които предоставя ОИЦ - Враца са  информационни, логистични, експертни и комуникационни. Информационните центрове са свързани помежду си, както и с Централно координационно звено чрез Интернет връзка, позволяваща достъп до компютърната мрежа и единния уеб-сайт www.eufunds.bg.

На срещата с презентация ръководителя на проекта Силвия Ганева представи изпълнението на проектното предложение и неговите специфични цели, на гражданите в област Враца относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ в България и региона; повишаване на достъпа до информация и популяризиране на възможностите, които предоставят програмите, съфинансирани от ЕСИФ в област Враца; надграждане на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ; предоставяне на конкретна информация за открити процедури по програмите. Разпространена информация и документи за повече от 40 открити процедури за кандидатстване с проектни предложения по оперативните програми; разпространени безплатни информационни материали, издавани от Европейската комисия, други европейски институции, Управляващите органи, произведени по проекти, съфинансирани от ЕСИФ, предоставена информация, вкл. отговори на въпроси на повече от 2600 потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми - на място в офиса на ОИЦ , по телефона и по електронна поща; Издадени 3 брошури „Добри практики на област Враца” – с общ тираж 300 бр.; 60 проведени информационни събития по общини в Област Враца за популяризиране на ролята на ЕС и информиране за възможностите за финансиране по програмите; 2 проведени информационни събития в гр.Враца на тема „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.; 3 проведени инициативи на мрежата от ОИЦ на тема „Успешни заедно” , „Заедно за Европа” и „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“, съгласно Годишния план на ЦКЗ; един проведен бизнес форум „Иновации и интелигентен растеж “; ОИЦ - Враца дава достъп до информация чрез отговори на запитвания, отправени по телефон, по поща, чрез имейл, факс или през уеб-сайта на мрежата. В срещата пред медиите управителят на офиса Цветана Иванова представи допълнителните дейности и предизвикателства пред екипа за периода 2016-2018 година. и благодари на медиите за тяхната подкрепа и своевременно  отразяване на събитията през годините.

12 December, 22:13 | 152 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio