Враца плюс - вести от Дунав до Балкана

Културни институции

Град Враца

В различните исторически епохи град Враца се е развивал като значимо обществено, пазарно и културно средище. Следите от човешка дейност по тези места датират още от новокаменната ера. Първите обитатели - тракийското племе трибали развили висока материална култура, останки от която се намират и днес на територията на Врачанския регион. Уникалните находки, открити при археологически разкопки на “Могиланската могила” във Враца, в Букьовци и в Рогозен носят интересна информация за процъфтяваща древна цивилизация. Римляните, които оценили географското и стратегическото положение на земите около Искърския пролом, ги превърнали в непристъпна крепост, контролираща най-късия път от Дунава към юг и запад и към богатите рудни находища високо във Врачанската планина. Върху руините на крепостта славяните съградили селище, което нарекли “Вратица” - твърдина, с важно значение и през Втората българска държава. В средните векове то разширило границите си и се превърнало в голям център с развити занаяти и стоково-парични взаимоотношения. От това време са останали в наследство многобройни паметници на духовната и материалната култура. През Възраждането градът дава много светли личности, оставили трайни следи в политиката, дипломацията, национално-освободителното движение, в културата и просветата. Тези епохи, събития и хора са показани в богатите експозиции на Регионалния исторически музей.
В многовековното си съществуване като селище, Враца почти винаги е била икономически и културен център на Северозападна България.

Културни институти във Враца
Културните институти във Враца са Регионален исторически музей с художествена галерия, Драматично-кукленият театър, Врачанска симфониета, Регионална библиотека “Христо Ботев”, както и седемнайсетте читалища на територията на Община Враца.

Регионален исторически музей с художествена галерия /РИМХГ/ -Враца е наследник на традиция, чието начало е положено непосредствено след ръкополагането на Св. Софроний за епископ Врачански. Като професионален институт съществува от 1953 година. В РИМХГ могат да се видят експозициите на едни от най-древните тракийски съкровища – от Могиланската могила и Рогозенското съкровище, състоящо се от 165 сребърни позлатени съдове- вази, фиали и чаши. Част от тракийските съкровища от Могиланската могила във Враца и Рогозен са гостували в най-големите музеи на Европа, Америка и Азия. В музея е изложен и последния намерен от врачанските археолози експонат – скелет на жена на 9 хиляди години. Етнографско-възрожденският комплекс се помещава в отделни самостоятелни сгради.
Развити са отделите: "Археология", "Етнография", "България ХV-ХIХ в.", "Нова история", "Най-нова история", "Художествена галерия", "Фондове", "Връзки с обществеността" и "Стопански отдел". В музея е и седалището на "Известия на музеите в Северозападна България" и библиотека "Български северозапад". РИМ разполага с 6800 кв.м използваема площ - без парковите пространства. В централната сграда са разположени археологическите и исторически експозиции /към тях лапидариумът и зала "Рогозенско съкровище", “Златна зала” с експонати от Могиланската могила, залите на Художествената галерия, реставраторско ателие за керамика и фондохранилищата.
В етнографско-възрожденските комплекси "Св. Софроний Врачански" и "Никола Войводов" са етнографските експозиции, къщите-музеи "Димитраки Хаджитошев" и "Никола Войводов" и експозицията "Иконно богатство" /във Възнесенската църква/
Основният и спомагателен фонд на РИМХГ надхвърля 100 000 единици /от които 2 200 са на Художествената галерия/. Обслужва се от 27 човека персонал- директор, 14 уредници, от тях 2 в художествената галерия, 1 екскурзовод, 2 информатори, фондопазител, реставратор и обслужващ персонал/. В същия щат е и научната група от трима души. РИМХГ е добре съоръжен с електронна и климатична техника, разполага с електронна и жива охрана.
Директор на музея е Георги Ганецовски
Регионален исторически музей /РИМ/ - Враца се намира на пл. "Хр. Ботев" № 1; тел. 092/620 373; 620 220.
http://www.vratsamuseum.com/

Регионална библиотека „Хр. Ботев”- Враца е основна библиотека за община Враца и с регионални функции за библиотеките от Врачанска област по смисъла на чл. 9 от Закона за закрила и развитие на библиотеките и Постановление № 153 / 28.07.2000 година, създадена през 1954 година. Разполага с около 250 хиляди библиотечни документа. Над 100 са периодичните издания, които могат да се намерят в библиотеката.
Основните й дейности са свързани с правилното комплектуване на библиотечните фондове, осъществяване на библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на всички ползватели , извършване на събирателска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието, издаване на книги и други материали с краеведски и общ характер, организиране на културни и образователни инициативи, извършване на координационна, квалификационна и експертно- консултантска помощ за общодостъпните библиотеки от област Враца.
Библиотечният й фонд включва 245 876 библиотечни документи- книги, периодика, графични, картографски и нотни издания, CD, DVD и други носители на информация от всички отрасли на знанието. Ежегодно комплектува от 4 000 до 5 000 нови документи, регистрира около 4 000 ползватели, за които е осигурено диференцирано обслужване по възрасти и видове носители на информация, 60 000 посещения, 130 000 заети библиотечни документи и абонамент от 145 периодични издания.
Дейността на библиотеката е организирана от 21 човека щатен персонал в 8 обслужващи отдела- „Заемна за дома”, „Детски отдел”, читалня „Хуманитарни, точни и приложни науки”, читалня „Текуща периодика”,”Изкуство”, „Краезнание” , „Справочно-библиографско и информационно обслужване”, филиал в квартал „Дъбника” и три други отдели- „Методичен”, „Автоматизация” и „Комплектуване, обработка и каталогизация”.
Особено ползотворна в последните години е издателската дейност на библиотеката с книгите от поредицата „Роден край”- „Крал баир”, „Кавал ли свири, мома ли пее”, „Ой Коледо, мой Коледо”, „Мъдри думи”, „Цветница, Лазаре и Великден”, „Гергъовден във Врачанско”, „От Дунав до Балкана”, „Мара Врачанка” и „Празничен народен календар”, „Ботъов си поведе белите комити:Христо Ботев в народната памет”
- сборници с фолклорни текстове и материали, свързани с бита, вярванията, обредите и обичаите на хората от Врачанския край.
Интерес представлява и издаденият сборник „Европейски език”.
Библиотеката е организатор и на провежданите ежегодни краеведски конференции на тема „Историята на родния край- послание към бъдещето”, на регионалния краеведски конкурс „Опознай миналото , за да живееш в бъдещето”, на срещи с творци, на тематични викторини и на много други дейности и инициативи.
Регионална библиотека „Христо Ботев”- Враца все повече се утвърждава и като съвременен информационен център, в който се ползва информационен масив от собствени и чужди бази данни и е осигурен достъп до Интернет. Осигурен е интернет достъп до електронните каталози на библиотеката. Разполага със 17 автоматизирани работни места и 11 автоматизирани читателски места в обслужващите отдели и в компютърната зала. Всички обслужващи отдели са с работно време за читатели - сутрин от 9 до 12 и след обяд от 13 до 17 часа. Заемният отдел работи след обяд до 18 часа, а в съботния ден обслужва читалня „Хуманитарни, точни и приложни науки” и „Заемна за дома”.
Директор на библиотеката е Силвия Павлова.
Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца, ул. "Петропавловска" № 43, тел. 092/62 40 22. Повече информация може да намерите на сайта на библиотеката www.libvratsa.org

Драматично-кукленият театър /ДКТ/ е създаден през 1938 година. Има собствена сграда с голям салон – 748 места, камерна зала със 120 места, куклена зала с 80 места и балетна зала с 80 места. Разполага добра техническа база и щатен персонал от 68 човека. Ежегодно Драматично-кукленият театър е домакин на Националния фестивал на малките театрални форми /НФМТФ/, който се провежда от 16 до 21 май.
Директор е Анастас Попдимитров.
Драматично-куклен театър - Враца се намира в центъра на Враца, площад "Христо Ботев" № 1, тел. 092/621 081, 626 571
http://www.theatrevratza.com 


Симфониета - Враца води началото си от времето на 1909 година, когато е основано Музикалното общество “Орфей”, което изнася множество концерти със симфонична, оперна и оперетна музика. В този вид Държавната филхармония е създадена през 1973 година. Оркестърът има в състава си 52-ма професионални музиканти. Изнася до 70 концерта през творческия сезон. Гастролира и в чужбина. В неговия репертоар влизат произведения от всички стилове и жанрове. Гост диригенти на филхармонията са били изтъкнати музиканти от Австрия, Белгия, Великобритания, Япония, Италия, Германия, Канада,Франция и САЩ. Оркестърът има издадени осем CD-та. През месеците октомври и ноември всяка година Филхармонията организира Международен младежки музикален форум. Директор и диригент на Врачанска Симфониета е Христо Павлов.

Симфониета - Враца - гр. Враца, пл. "Хр. Ботев" № 1, тел./факс 623 261.

Читалища
Читалищата в Община Враца са 17 и в голямата си част разполагат с добра материална база.
Най-голямото читалище “Развитие”във Враца е създадено през 1869 година.
Художествените колективи са:
• духов оркестър
• четиригласен смесен хор "Орфей"
• Ансамбъл за народни песни и танци "Вратица"
• Квартет “Лотос”- носител на много награди от фестивалите на старата градска песен “Златен кестен” – Петрич и “Мара Врачанка”- Враца
В читалището дейност развива и Школа по изкуствата
• музикална школа: пиано, акордеон, цигулка и китара
• балетна школа
• езикова школа
Председател на читалището е Иванка Караиванова, секретар – Димитър Тошев.
Читалище "Развитие" - гр. Враца, ул. "Хр. Ботев" № 28, тел. 092/624 740


Фестивали и празници

Национален фестивал на малките театрални форми. Организира се от Министерството на културата, Община Враца и Драматично-куклен театър - Враца. Провежда се всяка година в средата на м. май.
За повече информация - тел. 092/62 10 81.

Младежки музикален форум и форум на младия слушател -организира се от Община Враца и Врачанска филхармония всяка година през месеците октомври и ноември.
За повече информация - тел. 092/66 54 34; 62 32 61.

Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет” - Провежда се от 30 април до 2 май всяка година. В първите три издания участие са взели състави от Италия, Гърция, Русия, Казахстан, Литва, Хърватска, Украйна, Беларус и България.

Национален конкурс за млади изпълнители “Дико Илиев” - Провежда се ежегодно от 2006 година от 10 – 13.05.2008 година.

Национален пленер за ученици “Врачанска есен” - Провежда се през м. октомври за ученици от училища по изкуствата. Организира се от СОУ “Отец Паисий” Враца и се финансира от Община Враца

Пролетен фолклорен празник – Провежда се от читалищата на Община Враца като се показва най-доброто от продукцията на самодейните състави.

Графити фест – Организира се за първи път от Община Враца и Регионален исторически музей през 2007 година. Участие в него вземат над 20 младежи от Враца, София, Стара Загора и Пловдив.

Празник на старата градска песен “Мара Врачанка” - Целта на този празник е да даде възможност за изява на групите за стари градски песни от цяла България, да възроди и обогати градската песенна традиция, както и да достави удоволствие на ценителите на песента. Досега празникът има десет издания. Провежда се в края на октомври.

Ботеви дни - провеждат се ежегодно от 24 май до 2 юни и са посветени на Христо Ботев и неговата чета. Дните са съпроводени с богата културна програма - конкурси, рецитали, изложби и концерти. Кулминация на честванията са митингът-заря на 1-ви юни и всенародното поклонение на 2 юни на връх Околчица.

Творчески съюзи

Представителство на СБХ във Враца
Председател – Милен Василев
Телефон за връзка-

Клуб на дейците на културата – Враца
Председател- Емилия Ралчева
Телефон за връзка - 0878 503 858
Адрес: гр.Враца, ул."Георги Пенчев" №3 /Дановата къща/

 

Международен младежки театрален фестивал “Време”

ИСТОРИЯ ММТФ “ВРЕМЕ” е създаден през 1987 година от Театрална група “ТЕМП” и Младежки дом – Враца.


От І-то до ІV-то си издание Фестивалът е само с българско участие. В периода са взели участие общо 155 млади актьори.
1991 година на сесия на Община Враца се взима решение за ежегодно провеждане на ММТФ “ВРЕМЕ”, а в последствие на всеки две години.
От V-то до ХІ-то /1992 – 2005/ Фестивалът е международен и се организира с приятелската помощ на Европейския център на Аматьорския театър AITA/IATA. В международните издания на Фестивала са вземали участие ежегодно над 6 чуждестранни групи / общо 480 чужди и 910 български участници /.
В ХІІІ -то издание / 12-17юни 2009 / са поканени за участие: Испания, Русия, Латвия, Иран, Китай, Южна Корея, Сингапур, Румъния, Франция и България /София, Варна, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Нови Пазар, Козлодуй, Перник и Враца/. Ще бъдат представени 16 спектакъла.


ОРГАНИЗАТОРИ
 Град Враца е организатор и домакин на Национален фестивал на малките театрални форми, Международен младежки музикален форум и множество други културни прояви с национално и международно участие.
Младежки дом, гр. Враца – Културен институт с 40 годишна история, с приоритети младежка социална и културна дейност, международни младежки контакти, европейска интеграция.
Театрална група “ТЕМП” – създадена през 1983 г., асоциирана към Младежки дом – Враца и е първия в България асоцииран член на Международната асоциация на аматьорския театър AITA/IATA и учредител на Българската асоциация на аматьорските театри БААТ. Групата е представяла свои спектакли в Югославия, Латвия, Гърция, Словакия, Русия, Монако, Англия, Естония, Индия, Испания, Македония и Белгия. От 2005 година Театрална група “ТЕМП” разширява дейността си и е регистрирана като Сдружение ( НПО ) “ТЕМП – АРТ”.

ГОСТИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

Фестивал “ВРЕМЕ” е посещаван от наблюдатели на AITA/IATA и различни национални театрални институти.
Официални наблюдатели на Фестивала са били:
Англия – Ричард Финч – преподавател по драма и музика в Лондон, Съсекс и Гилдхол;
Латвия – Едите Нейман – театрален експерт, преподавател по режисура във Висше училище по изкуствата и режисьор в Националния театър на Рига;
Естония – Томас Лохмуст – директор на отдел “Драматични изкуства” при Талинския университет за социални и образователни науки;
Русия – Анатолий Александров - Началник отдел “Театрални и концертни дейности към администрация на Московска област;
България – Фани Хаджиниколова - доцент в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София;
Във Фестивала са участвали групи от Русия, Англия, Франция, Латвия, САЩ, Турция, Естония, Румъния, Югославия, Грузия, Германия, Индия, Гърция и България / Русе, Чирпан, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, Варна, София, Козлодуй, Ново Пазар, Перник, Пловдив, Провадия, Нова Загора, Шумен
Гости на Фестивала са били дипломати от Словакия, Чехия, Франция и Русия.