Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Община Мездра осигури „лична помощ“ на 118 лица

 Община Мездра осигури социална подкрепа на близо 120 нуждаещи се по механизма „лична помощ“

118 лица в неравностойно положение от община Мездра са включени досега в механизма „лична помощ“ по Закона за личната помощ (ЗЛП), който влезе в сила от 1 януари 2019 г. За целта Община Мездра, в качеството си на доставчик, сключи трудови договори със 119 лични асистенти: 47 от 1 септември, 24 от 1 октомври, 30 от 1 ноември и 18 от 1 декември 2019 г., информира Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални и хуманитарни и дейности“. Почасовата ставка за заплащане на този вид социална услуга към момента е 3.37 лв./ч.

Ползватели на механизма „лична помощ“ могат да бъдат:

• хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

• деца с право на чужда помощ с определи 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

• деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност.

Кандидатите за включване в механизма подават лично или чрез упълномощено от тях лице заявление-декларация (по образец) в Община Мездра, придружено от направление за ползване на механизма с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”. В заявлението пълнолетните и децата над 16 години изрично дават съгласие добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Лични асистенти могат да бъдат както безработни лица, така и работещи или пенсионери, стига да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Приемът на заявления се извършва целогодишно в Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ на Община Мездра.

30 November, 18:55 | 74 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio