Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Търсят пари за ВиК-мрежата в Зверино

Кметът на Община Мездра търси съдействие от МРРБ за реконструкция на водопроводната мрежа в село Зверино

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков потърси съдействие от Министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков за предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за изпълнение на неотложни разходи по реконструкция на водопроводната мрежа в село Зверино. Повод за изпратеното искане за отпускане на средства са многобройните жалби и сигнали на жителите на населеното място, ползващи водоснабдителната инфраструктура като единствена алтернатива за водопотребление.

Зверино е най-голямото село в обхвата на община Мездра, разположено по стръмните брегове в пролома на река Искър и прорязано от няколко дерета, които се вливат в реката. Понастоящем в населеното място живеят 1 647 души.

Основно консуматори на питейно-битово водоснабдяване са жилищни сгради, сгради на обществено-административно обслужване и услуги и промишлени предприятия.

Съществуващата водопроводна мрежа е в лошо състояние и експлоатацията й е изключително затруднена, поради чести аварии, като основната причина за това е материалът на тръбите- етернит /азбестоцимент/. Водопроводните тръби са амортизирани, морално остарели и с недостатъчна проводимост. Аварийните ситуации са чести и със значителни загуби на питейна вода.

Във връзка с влошените експлоатационни качества на мрежата и с цел подобряване на водопроводната мрежа, намаляване на водните загуби, авариите водещи до нарушаване на уличната настилка и подобряване на качеството на подадената вода, е необходимо да бъдат предприети и извършени неотложни ремонтни дейности, гарантиращите качеството на живота на жителите на с. Зверино.

Според изготвена КСС по данни от предварително изготвен проект и извършени проучвания необходимите целеви средства за извършване на реконструкция на водопроводната мрежа в с.Зверино възлизат на 7 141 838.21 лв. с ДДС.

Разработеният проект включва подмяна на водопроводите на всички улици в селото. Предвид огромния обем работа и необходимите средства за обезпечаването и финансирането на обекта, реконструкцията може да се извърши поетапно. Нормално би било да започне с подмяна на някои от основните направления и след това да продължи в зависимост от отпуснатия целево финансов ресурс. 

09 August, 18:05 | 192 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio