Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Съд отмени наредби на Мездра и Криводол

Съдът отмени наредби на общините Мездра и Криводол

Административен съд – Враца постанови решения по две адм. дела с №№ 444 и 537 от 2016 г., образувани по протести на Районна и Окръжна прокуратура – Враца, против отделни текстове от Наредбите за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, действащи в общините Мездра и Криводол.

            Предмет на съдебен контрол за законосъобразност са въведените с протестираните текстове изисквания наред с разрешението за поставяне да бъде изготвена и схема на обектите с одобрение от главния архитект.

            В протестите са изложени доводи, че оспорените разпоредби, с които е въведено изискване за изработване на схеми за поставяне на преместваемите обекти в частни имоти противоречат на Закона за устройство на територията и се иска отмяната им, като незаконосъобразни.

            След преценка на събраните доказателства по делата, становищата на страните и служебна проверка на протестираните актове на всички основания съдът установи, че приетите текстове в Наредбите действително са в противоречие с материалния закон.

Съгласно Закона за устройство на територията, който определя видовете преместваеми обекти за търговски и други дейности, за обектите поставяни в държавни или общински имоти освен разрешение е необходимо и изработване на схема, одобрена от главния архитект на общината. За преместваемите обекти, поставяни в частни имоти, законодателят не е предвидил изискване за изготвяне на схема, а режимът е единствено разрешителен, като е дадена възможност съответните общински съвети да детайлизират реда за получаване на такова разрешение. Въвеждайки допълнителни изисквания, които не са предвидени в закона, общинските съвети в гр. Мездра и гр. Криводол са осъществили първично правно регулиране на отношения, неуредени с нормативен акт от по-висока степен, което е недопустимо с подзаконов нормативен акт.

            При тези съображение Административен съд – Враца постанови решения по адм. дело № 444 и адм. дело 537 от 2016 г., с които отменя атакуваните разпоредби от Наредбите за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общините - гр. Мездра и гр. Криводол, като противоречащи на материалния закон.

            И двете решения подлежат на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщенията до страните.

21 December, 10:15 | 225 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio