Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Патриоти в помощ на агропроизводители от Северозапада

Патриотите в помощ на селскостопанските производители от Северозапада

 13 юни в гр. Криводол се проведе семинар на тема „Мярка 9 - Създаване на групи и организации на производителите по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.“ Инициативата е на Народните представители от ПГ „Патриотичен фронт“ Красимир Богданов и Петър Петров. В събитието се включиха кметове, общински съветници, земеделски производители и животновъди от Северозападна България.

Богданов представи доклад за състоянието на Северозападния регион: „Северозапада се намират в изключително неблагоприятно състояние, с влошаващи се икономически, демографски и социални тенденции. Това поставя района в условия на неясна перспектива и несигурност за бъдещото му развитие. След 1989г. промишленото производство с малки изключения беше ликвидирано. Селското стопанство също преживя сериозна криза, в някои сектори, граничеща с катастрофа. Днес лошата инфраструктура отблъсква инвеститорите. Държавната дава превес на Южна България, където инвестираните евросредства  са четири пъти повече от тези в Северна. Икономическото състояние на съседните Румъния и Сърбия не е спомага за  развитието на региона, както на съседството с Гърция и Турция.

Въпреки кризисните явления, през последните години се увеличи делът на селското стопанство. Районът е основен производител на зърнени култури (20% от крайната продукция в страната), царевица (26%), слънчоглед (21%), маслодайни семена (19%), грозде (14%).

В животновъдството СЗР произвежда 20.6% от крайната продукция от едър рогат добитък, 17% - птици, 22% - мляко, 19% - яйца.

Развитието на сектора обаче, се усложнява от различни фактори, като обезлюдяването на селата, високата възраст на заетите, многото пустеещи земи, липсата на достатъчно инвестиции /договорените за България европейски субсидии в областта на земеделието са най-ниските в Европа/, раздробеността на земята и невъзможността за прилагане на модерни технологии, ниските изкупни цени и наличието на многото посредници, липсата на връзка между нуждите на производителите и състоянието на образователната система и научно-изследователската дейност“.

Д-р Тихомир Тодоров – участъков ветеринарен лекар в община Криводол и общински председател на ВМРО предостави информация за проблемите на земеделието и животновъдството в малките населени места. Като основен проблем в развитието на отрасъла се отчита липсата на затворен цикъл „земя-краен продукт”, което се определя като една от причините за липсата на ефективен селскостопански отрасъл. Това налага обединение на производителите, създаване и сътрудничество с преработващи селскостопанската продукцията мощности и респективно, по-висока печалба.

Възможностите за това Петър Петров – експерт по програми с европейско финансиране и член на комисията по земеделието и храните в 43-то Народно събрание. „Неизползвани остават възможностите на „Мярка 9 - Създаване на групи и организации на производителите по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.“. В някои части на България вече са регистрирани такива структури. Това дава възможност за изграждане на преработвателни мощности, закупуване на хладилници за съхранение на продукцията, реално влияние върху изкупните цени. Освен това, организациите на производителите се ползват с предимство при кандидатстване по различни програми и автоматично биват поставяни на първо място при класирането на проектите. От Северозападния район на страната обаче, не е регистрирана нито една организация на или група на производителите“.

Петров представи възможностите и за регистрирана на Местни инициативни групи/МИГ/, което е единствената възможност за пряко финансиране на проекти в селата, без това да зависи от общинските власти.

Присъстващите поставиха много въпроси, свързани с нерегламентирания внос и ниските изкупни цени на меда и пчелните продукти, с пръсканията на насажденията и неефективната система за оповестяване на пчеларите, с разпределението на пасищата от общинските служби, с проблемите в животновъдния сектор и изкупуването на млякото.

В заключение, народните представители поеха ангажимента да поставят тези въпросите пред Министерството на земеделието и храните и обещаха последващи действия в подкрепа на селскостопанските производители от Северозападна България.

 

 

14 June, 14:31 | 304 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

2 FROM 3 PHOTOS 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio