Vratza plus
Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Изплащат по 300 лева за отопление

С постановление № 368/04.11.2021г. на Министерски съвет  е одобрено изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка.

Еднократната финансова подкрепа е в размер на 300,00лв. и ще се изплаща, както следва:

1. На лица и семейства, които са подали заявление-декларация и са получили заповед за отказ за отпускане на целева помощ за отопление. Същите не е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ако средномесечният им доход е надвишавал диференцирания доход за отопление със сума по-малка или равна на 30 лв., или ако отказът е постановен поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и към 01.11.2021 г. продължават да са регистрирани, еднократната финансова подкрепа ще бъде начислена и предоставена служебно. Тя ще бъде изплатена по начин, съобразно изразеното в заявлението-декларация желание от лицата (чрез пощенски клонове или по банков път).

2. На лица и семействата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. в периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г. и отговарят на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление или които имат непълна 6-месечна регистрация в ДБТ, и продължават да са регистрирани. Същите могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление.

В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от м. април 2021 г. до м. септември 2021 г.

Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократното през м. декември 2021 г., поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена. Лицата, които са посочили изплащане на средствата чрез пощенски клон, следва да знаят, че неполучените през месец декември 2021 г. суми не подлежат на депониране и се възстановяват в държавния бюджет.

Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес до 23.11.2021 г. включително, по един от следните начини:

1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);

2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;

3. чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Лицата, които са получили целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. по Наредба  РД07-5/16.05.2008 г., нямат право на достъп до еднократната финансова подкрепа за отопление по Постановление № 368/04.11.2021 г. на Министерски съвет.

 

 

 

13 November, 21:01 | 127 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio