Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Кметът на Мездра внесе Програма за закрила на детето

Кметът внесе за разглеждане от общинския съвет на Програма за Закрила на детето в Община Мездра за 2017 г.

Програма за Закрила на детето в Община Мездра за 2017 г. ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 31-ви август. Вносител на документа е кметът на Общината инж. Генади Събков.

 Програмата за Закрила на детето в Община Мездра за 2017г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008-2018 г., Националната програмата за Закрила на детето 2017 г., Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, Стратегия за развитието на социалните услуги 2016-2020 година на Община Мездра и принципите в Закона за закрила на детето.

 Сред основните приоритети, заложени в Програмата за Закрила на детето в Община Мездра за 2017 г. са: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;  подобряване здравето на децата; осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда;  осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Общинската програма акцентира и върху повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; насърчаване на участието на децата е спорт, култура и дейности за свободното време ; мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

 Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в  областта на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни потребности. Да регламентира правомощията  на всички работещи  в най-добрия интерес на детето и неговото семейство, за закрила на детето и неговото семейство, във всички области и аспекти на живот.

 Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. е разработена в съответствие с националните и международни стандарти  и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Мездра.

 Общинската програма за закрила на детето за 2017г. е изготвена на основание чл. 6. ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.  

 

 

18 August, 18:53 | 238 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio