Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обсъждат безопасността на язовирите

Стартираха работните срещи на областния управител Момчил Младенов с кметовете на седем от общините в областта по темите за безопасната експлоатация на общинските язовирни стени и съоръженията към тях и предстоящите проверки.

В периода от 3-ти до 5-ти април Младенов ще се срещне с кметовете на общините: Криводол, Враца, Борован, Хайредин, Мездра, Роман и Бяла Слатина.

Първата от поредицата работни срещи на областния управител се проведе днес  в Община Криводол. На нея присъстваха още: Петър Данчев-кмет на Община Криводол, Дияна Милетиева- зам.-кмет на Община Криводол, Веселин Илиев-гл.експерт в общинската администрация, Петър Комитски - председател на ОбС-Криводол, Анатоли Георгиев, мл.експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"в Областна администрация-Враца и Георги Младенов-началник отдел за Севрозападна България към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръжения“ в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.

На територията на Община Криводол има 19 бр.язовира, два от които са под прокурорско наблюдение. Това са яз.“Лесура“ и яз.“Мътница“.

По време на срещата Георги Младенов запозна присъстващите с перспективите и възможностите по отношение на малките язовири в Община Криводол. Обсъдена бе стартиралата процедура по изготвяне на проект за ремонт на яз.“Лесура“ и течащия ремонт на яз.“Мътница“.

Областният управител Момчил Младенов припомни, че предвид каскадното разположение на язовирите във Врачанско, е издал Заповед при контролирано изпускане на водни маси от язовири в област Враца,по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите задължително да уведомява съответните общински администрации по поречието, ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ –ДАМТН, Областна администрация – Враца, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР Враца.

В точна „Други“ Георги Младенов направи предложение за закупуване на 3 бр. „потапящи помпи“, които при необходимост да се използват за регулиране обемите на водните съоръжения в областта.

Днес областният управител Момчил Младенов се срещна и със заместник-кмета на Община Враца Мария Попова, инж.Христос Мингас - гл.експерт „ВиК“ в Община Враца и Ивайло Тошев-гл.експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“ в Община Враца. На срещата стана ясно, че на територията на Община Враца има 6 язовира, които са под наблюдението на Прокуратурата на Република България. Това са: яз.“Лиляче“, яз.“Девене“, яз.“Три Кладенци“, яз.“Влашки дол“, яз.“Мраморчица“ и яз.“Омарски геран“. Георги Младенов припомни издадените от ДАМТН предписания към водните съоръжения и сроковете за изпълнението им, а  от общинското ръководство докладваха за извършените дейности съгласно указанията.

 Тристранните работни срещи между областния управител, кмета на съответната община в област Враца и представител на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към ДАМТН ще продължат до 05.04. 2017г.  Темите, които се обсъждат са свързани с подобряване на координацията между институциите и длъжностните лица; техническото и експлоатационно състояние на язовирите общинска собственост към момента; контролът върху поддържане на предписаните водни количества и редът за изпускане на водни маси от тях, особено при каскадно разположените; предстоящите пролетни проверки на междуведомствената комисия по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите.

 

04 April, 10:11 | 269 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio