Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Финална среща по проект Rural DEAR Agenda-EYD

Целенасочено прилагане на обучение за развитие 
в селските райони и повишаване на вниманието на обществото по въпросите  на устойчивото развитие и изкореняването на бедността

Търговско-промишлена палата – Враца организира на 21.04.2017 г третата, финална среща на Работните групи по проект Rural DEAR Agenda-EYD 2015 или План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост в Европа. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия по Програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi.

В конферентната зала на площад „Христо Ботев“ № 1 в гр. Враца се събраха повече от 30 участника от осемтте пилотни проекта, финансирани безвъзмездно от ТПП–Враца в рамките на посочения проект. Конкурсът за избор на пилотни инициативи стартира през Май, 2016 г., а финансираните пилотни проекти започнаха през лятото на миналата година и приключиха до края на месец Март, 2017 г.

Това бе финалната сесия на работните групи от активни лица, изпълняващи дейности по DEAR – Обучение за развитие и повишаване на обществената осведоменост по въпросите на устойчивото развитие в малките населени места на Европа. Селските райони не само у нас предлагат много по-малко обществено-икономически и културни възможности в сравнение с големите урбанизирани зони.

Целта на сесията бе да се съберат активните лица от районите на изпълнение в Северозападна България, за да направим съвместно обсъждане и да поставим общите насоки за изработване през есента на тази година на Регионален План DEAR за целенасочено прилагане на обучение за развитие в селските райони и повишаване на вниманието на обществото по въпросите на устойчивото развитие и борба с бедността.

Участваха ръкодители, представители на НПО, местни власти, училища, гражданския сектор и активисти, ангажирани с развитието от посочените общини, които изпълниха успешно пилотни проекти, даващи различни възможности като:

[*]     -  Обучение по пейзажна фотография, предлагане на нов туристически продукт и нови възможности за личностно развитие в община Чупрене.

[*]      - Изграждане на подкрепяща и разбираща среда за включване на учениците от община Белене от маргинализирани и уязвими групи и техните родители, и формиране у тях на умения за сътрудничество с цел развитие.

[*]       -Развиване на умения за работа в екип и лидерство сред младежи от училищата в общините Бяла Слатина и Оряхово и формиране на два младежки парламента в помощ на съответните Общински съвети за намиране на подходящи решения на местните проблеми.

[*]       -Неформално обучение за запознаване със същността на човешките права, равнопоставеност, какво е ценност и ценностно развитие на личността, изграждане на умения за търпимост към другия, посредством солидарност, разбирателство и сътрудничество в трите средищни училища в община Димово.

[*]       -Възстановяване на част от парковата зона в ПГ ХТ „Васил Левски“, Мизия и обучение на ученици от гимназията  по пожарна и аварийна безопасност и спасяване и оказване на първа помощ.

[*]       -Създаване в община Троян на ширико партньорство за съхраняване на традиционното българско жилище в района на Централана Стара Планина и прилагане на иновативен предприемачески модел.

[*]       -Прилагане на иновативни методи при работа с хора в различна възраст и етническа принадлежност, вкл. в неравностойно положение от община Берковица, с. Котеновци за създаване на подходяща среда за обучение за развитие, приемственост между поколенията и отговорно отношение към опазването на околната среда.

[*]       -Развитие у подрастващите от община Белоградчик на любов към природата и опазване на околната среда и биоразнообразието, грижа за животните на село, насърчаванена детската креативност, игрите на открито и популяризиране на извънкласни форми на обучение.

За да дадем по-обективна оценка за изпълнението на този много нужен и стойностен проект тук цитираме дослово някои от коментарите, написани от участниците в анонимните формуляри за обратна връзка:

Проектът ни даде чудесна възможност да реализираме една добра идея за въвличане на деца и млади хора в живота на общността и развитието на дарителство и доброволчеството.

Ще се радваме да имаме още повече срещи за обмяна на опит. Благодарим ви за възможностите, предложени от проекта. С нетърпение очакваме да рабоним пак заедно!

Изключително полезен и адекватен, новаторски (проект).

ТПП-Враца искрено благодари на всички участници и ще продължи да работи за устойчиво развитие в малките населени места и борба с бедността.

 

25 April, 18:10 | 243 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

2 FROM 3 PHOTOS 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio