Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Две обществени поръчки в Община Враца

На 13.07.2018 г., (петък) в 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Враца ще се проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Враца по три обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 – „Доставка на автомобили за нуждите на Община Враца“,

Обособена позиция № 2 – „Доставка на автомобили за нуждите на ОП „Паркинги и гаражи“

Обособена позиция № 3 – „Доставка на автомобил за нуждите на ОП „Спорт и туризъм“

На 13.07.2018 г. (петък) в 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Враца, ще се отворят ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура ВG16RFOP001-5.001-0022-С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година, по три обособени позиции“.

 

12 July, 17:03 | 158 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio