Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Загуби на Община Враца в размер на над 300 000 лв.

Незаконосъобразни сделки, сключени преди години, нанесоха финансови загуби на Община Враца в размер на над 300 000 лв.

Незаконосъобразни сделки, сключени преди 10 години, нанесоха финансова загуба на Община Враца в размер на 330 000 лв. Причината за това е издаден изпълнителен лист, съгласно съдебно решение по дела между Община Враца и „Адванс техно“ ЕООД, свързани с продажба на имоти.

            С Договор от 18.04.2006 г. Община Враца продава  на „Адванс техно“ ЕООД поземлен имот с площ 1 135 кв. м., в който е построена сграда, собственост на „Адванс техно“ ЕООД за сумата 23 790, 80 лв. Имотът е продаден във връзка със заявление подадено от собственика на сградата по реда на ПМС 235/1996 год. /чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост – Продажба на земя частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс/ .

С Договор от 26.07.2007г. въз основа на проведен Конкурс (от 12.06.2007 г.), Община Враца продава на  „Адванс техно“ ЕООД незастроен поземлен имот за сумата 192 000 лв. и задължения, залегнали в конкурсните условия (по Заповед № 887/15.06.2007 г.). В окончателно подписания Договор за продажба не са залегнали клаузите предвидени в проектодоговорите от конкурсната документация, касаещи задълженията на купувача.

Имотите са част от парцел III, квартал 234 отредени за спортен комплекс „Христо Ботев“ (парк „Стадиона“), предназначен за задоволяване на обществени нужди с общинско значение - публична общинска собственост съгласно Решение № 163/09.10.1997г. на ОбС-Враца. Същите са продадени, без да има предхождащо решение на Общински съвет - Враца за промяна на статута им от публична в частна общинска собственост.

През месец март 2014 г. пред Окръжен съд гр. Враца е заведена искова молба от „Адванс техно“ ЕООД против Община Враца с искане за прогласяване на нищожността на договор от 19.06.2010 год. и договор от 26.07.2007г  и връщане на платените от дружеството суми за закупуването им.

С Решение № 388/10.08.2015г., по гр. дело № 209/2014г., Окръжен съд, гр. Враца прогласява нищожността и на двата договора с мотиви, че двата имота са публична общинска собственост и са извадени от граждански оборот, т.е. не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки, без да е променено предназначението им с решение на Общински съвет- Враца.

Община Враца е осъдена да върне платената цена и разноските за придобиване на двата имота на „Адванс техно“ ЕООД. Решението на Окръжен съд, гр. Враца е обжалвано от Община Враца пред Апелативен съд, гр. София, където образувано т. дело № 4407/2015г.

С Решение № 2412/15.12.2016 г. Апелативен съд, гр. София потвърждава нищожността на сключените договори, като осъжда Община Враца да заплати на Адванс техно“ ЕООД следните суми:

-          235 776 хил. лв. по Договор от 26.07.2007г.  плюс 21 398.05 хил. лв., представляваща обещетение за забавено плащане за периода от 23.04.2013г. до 14.03.2014г.

-          24 265, 80 хил. лв. по  Договор от 18.04.2006г. плюс 2 202, 19 хил. лв., представляваща обещетение за забавено плащане за периода от 23.04.2013г. до 14.03.2014г.

-          10 054, 95 лв. деловодни разноски за двете инстанции

-          6 035, 80 лв.  в ползва на държавния бюджет по сметка на апелативен съд за довнасяне на държавна такса за въззивното производство.

На 06.01.2017г., въз основа на решението на Апелативен съд, гр. София, в полза на „Адванс техно“ ЕООД е издаден изпълнителен лист, с който Община Враца е осъдена да заплати сума в общ размер на 283 642, 04 лв.

На  09.02.2017 г. по молба на „Адванс техно“ ЕООД е образувано изпълнително дело от ЧСИ Цв. Д., като е наложен запор на банковите сметки на Община Враца и е изплатена сума в общ размер на 299 063 лв. По делата от страна на Община Враца е изплатен и хонорар в размер на 26 хил. лв. за двете инстанции на представляваща я кантора.

В резултат на незаконосъобразните сделки, към настоящия момент Община Враца се лиши от сума в размер на 330 хил. лева, които биха стигнали за цялостно асфалтиране на няколко улици в нашия град или за закупуването на нов електробус за нуждите на тролейбусен транспорт.

12 April, 18:37 | 229 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio