Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Кмет инспектира ремонта на сграда в Мездра

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков инспектира как се осъществяват строително-монтажните дейности на сградата, в която са разположени няколко институции, сред които Общинският център за социални услуги и дейности. Сградата се ремонтира по проект  № BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги“ . Той се осъществява по процедура № BG16RFOP001, Приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Проектът е на обща стойност 312 749.99 лв., от които 231 663.44 лв.,финансиране от ЕС и ЕФРР и 40 881.78 лв. национално съфинансиране.

 Според инж. Събков строително-монтажните работи се извършват съгласно утвърдения график. Има вероятност дори обектът да бъде финализиран с 30-40% по-бързо от предвидения краен срок, който по задание е 16.03.2018 г.

„ Въпреки, че ремонта тече доста добре, за мен има неща които са притеснителни. Тревожи ме фактът, че не е предвиден ремонт на покрива на сградата. Ще проверим какви са условията на договора и ще разговарям с представители на фирмата изпълнител.“, заяви инж. Събков.

  „Към момента тече ремонт на първия етаж на сградата. Почти готови са 8 от стаите. Всички служители работим в пространството, в сутерена на заведението. Предполагам, че от другата седмица колегите ще имат възможност да изпълняват служебните си ангажименти на работните си места. Ще изтърпим неудобствата, свързани с ремонта в името на създаването на по-добри условия за работа на служителите, комфорт за ползвателите на услуги в центъра и най-вече на икономиите от средства, които ще направим с въвеждането на мерки за енергийно обновление на сградата.“, каза Наталия Горанова, директор на Общинския център за социални услуги и дейности.

 В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати резултати с безспорна социална, икономическа и екологична значимост. При реализиране на всички предвидени енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен разход на енергия ще се редуцира с 50,01 %. Пакетът от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект- емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 77,9 тона/год.

 

24 August, 18:07 | 202 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio