Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обсъждат докладна за защитена детска градина

На предстоящото редовно заседание на ОбС-Мездра, кметът инж. Генади Събков ще внесе докладна записка, с която предлага ДГ “Мир“ с детска група с. Типченица да бъде включена в списъка на защитените детски градини. По този начин ще се даде възможност на децата, които подлежат на задължително предучилищно образование да бъдат подготвени за бъдещата социална роля „ученик“, а детското заведение да получи допълнително финансиране.

 В детската група в с.   Типченица  към ДГ “Мир“ се отглеждат, възпитават и обучават 12 деца на възраст от 2 до 7 годишна възраст. 5 от общия брой деца подлежат на задължително предучилищно образование, с което се покриват критериите на постановление №121 на МС от 23.06.2017г. за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условията и ред за тяхното допълнително финансиране.

 Според чл.54 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, защитена детска градина е тази, чието закриване би довело до нарушаване на достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст. По смисъла на ал.3, 4 и 5 на чл.54, защитените детски градини не могат да бъдат закривани. Те са включени в списък, приет от Министерски съвет и обнародван в „Държавен вестник“, който се актуализира ежегодно до 1 ноември.

 Критериите за определяне на защитените детски градини и защитени училища се приемат с акт на Министерски съвет и са свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура, отдалечеността и капацитета на най-близкото друго училище или детска градина.

13 July, 13:16 | 222 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio