Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана




АС отмени текстове на Община Мездра

Административен съд – Враца постанови решение по адм. дело № 441/2016 г. образувано на основание протест от Окръжна прокуратура – Враца, против отделни текстове от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност, действаща в Община Мездра.

            Протестирани са текстовете, които въвеждат изискването в заявлението за извършване на търговска дейност, лицето да декларира, че няма финансови задължения за отминали периоди към Община Мездра.

            В протеста са изложени доводи, че оспорените разпоредби противоречат на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и на чл. 19 от Конституцията и се иска отмяната им като незаконосъобразни.        

Ответникът по оспорването – Общински съвет – Мездра не е изразил становище по депозирания протест.

            След преценка на събраните по делото доказателства, становищата на страните и служебна проверка на протестирания акт на всички законови основания съдът установи, че са налице основания за отмяна на приетите текстове от Наредбата, тъй като са в  противоречие с материалния закон и чл. 19 от Конституцията на страната.

            Съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България икономиката на страната се основава на свободната стопанска инициатива и законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност повелява, че всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност са равнопоставени, независимо от формата им на собственост, правно-организационна форма или националност. С оспорените разпоредби от Наредбата е въведено неравенство на стопанските субекти, като е създадена административна пречка за тези от тях, които имат задължение към Общината, а в привилигировано положение са тези, които нямат такива задължения. Така приети тези текстове са в пряко противоречие с Конституцията и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/.

            При това положение Административен съд – Враца постанови решение с което отмени атакуваните разпоредби като незаконосъобразни.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.

11 January, 13:34 | 221 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]







 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio