Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
От 15 април до 15 май се подават заявления за подмяна

От 15 април до 15 май се подават заявления за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект на Община Видин

Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници се осъществява в рамките на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Във връзка с отправената покана към жителите на Общината да кандидатстват и подаването на комплекта от документи, днес бе организирана пресконференция. В нея участваха кметът д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова и експерти от екипа на проекта.   

 „Няма как да не съм радостен, че над 3500 семейства ще получат нови отоплителни устройства. Независимо от усилията на злонамерени хора да спънат този проект, ние успяхме да се справим с всички дела в Комисията за защита на конкуренцията, във Върховния административния съд и Община Видин да работи в график“ - заяви д-р Ценков. Той каза, че проектът дава възможност на всеки един наш съгражданин да осъзнае колко е важна екологията, чистотата на природата и липсата на замърсители, каквито са отоплителните уреди на твърдо гориво. И добави: „С него ние ще дадем глътка въздух на нашия град да диша по-спокойно, включително да намалим заболяванията от белодробни болести. Втората крачка, която ще направим, надграждайки този проект и аз често го повтарям, е създаването на собствено енергийно дружество, което ще даде възможност Видин наистина да бъде пионер сред общините у нас, а и в Европа“. Кметът пожела успешна работа по проекта и изрази надеждата си, че нашият град ще се превърне не само в исторически и културен център, но и в едно по-чисто и приветливо място за живеене.

Десислава Тодорова представи подробна информация, свързана с подаването на необходимите документи, задължителните условия и критериите за кандидатстване, с вида на отоплителните уреди и всички стъпки и етапи по проекта. Тя обясни, че образците на документите са публикувани на интернет сайта на Общината, като линкът е достъпен на началната страница, рубриката „На фокус“ https://vidin.bg/wps/portal/vidin/municipality/municipality-characteristics/citizens-info/projects/executed-projects/okolna-sreda/performance8

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е от 15.04.2021 г. до 15.05.2021 г. Това може да стане на място всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. в Центъра за административно обслужване, който се намира в сградата на Общинската администрация на пл. „Бдинци“ №2 (откъм паркинга), както и по електронен път на имейл: otoplenie@vidin.bg. Документите се подават с електронен подпис или в подписан и сканиран формат. Те ще се проверяват и в случай на установени пропуски, от кандидата ще се изиска в рамките на определен срок да представи допълнително липсващата информация.

Община Видин разглежда подадените документи, оценява тяхното съответствие с изискванията и извършва класиране на всички кандидати, които отговарят на приложимите изисквания. Класирането ще се извърши чрез приоритизиране по показатели, съчетаващи екологични, социални и технически критерии. При оценката на получените заявления за кандидатстване приоритет ще се дава на тези домакинства, в които живеят дете/деца до 2-годишна възраст; лице/лица с увреждания и лице/лица на възраст над 65 години.

Десислава Тодорова съобщи, че по всякакви въпроси, свързани с различните етапи на проекта, гражданите могат да попитат експертите, които ще отговарят на горещите телефони: 0878 267007; 0885 037402; 02/ 4831199.

В етапа на оценка и класиране на кандидатите Община Видин може да прави проверка за верността на декларираните обстоятелства и/или да изисква от кандидатите документи, доказващи достоверността на декларираните данни. „В случай, че финансовият ресурс по проекта позволява, се одобряват всички кандидати, които отговарят на изискванията. Списъкът с одобрените  се оповестява на интернет страницата на Община Видин в едномесечен срок от изтичане на крайния срок за кандидатстване“ – каза Тодорова. С оглед защита на личните данни, списъкът включва само регистрационния номер на заявлението за кандидатстване.

С пълния запис на пресконференцията може да се запознаете тук https://www.facebook.com/obshtinavidin/videos/188595702941960

Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища с алтернативни екологични източници на отопление, която ще се осъществи по проекта, цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме и да се защити здравето на жителите.

15.04.2021

15 April, 19:14 | 417 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio