Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
157 участника в информационните срещи на ОИЦ-Видин

157 участника в информационните срещи на ОИЦ-Видин за компенсаторните мерки и възможностите за кандидатстване по ПРСР през 2019 г. В Макреш, Димово и Брегово бяха представиени и процедури по Норвежката програма и ОПРЧР

157 души от десетте по-малки общини на областта се включиха в срещите на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Земеделски производители, представители на местните администрации и читалищата участваха в информационните събития на Центъра от 18 март до 3 април 2019 г.

В последните три срещи – в  Макреш, Димово и Брегово, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова акцентира на компенсаторните мерки, като гарант за доходите, качеството и безопасността на произведените селскостопански продукти, както и  за развитието на аграрния сектор в защитените райони на областта. Савкова запозна участниците в събитията с мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и РДВ“ и 14 „Хуманно отношение към животните“.

Деветте предстоящи процедури за подбор на проектни предложения по ПРСР през 2019 г. презентира експертът Яна Гъркова. Тя посочи на земеделците и представителите на общинските администрации от Макреш, Димово и Брегово, че през годината ще се отворят мерки, които са насочени предимно към земеделските стопани (внедряване на иновации в селското стопанство и ХВП; възможност за обучения на земеделски стопани; подпомагане за развитието на малките стопанства; къси вериги на доставки и местни пазари), но и към възстановяване на инфраструктурата и обединяването на усилията на общините, земеделските производители и бизнеса - възстановяване на поливната инфраструктура; ремонт на религиозни храмове в селските райони; подкрепа за подхода ЛИДЕР/ВОМР.

В Макреш и Димово екипът на ОИЦ-Видин представи и Схемата за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ на Норвежката програма, а участниците в събитието в Брегово научиха повече за новия разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, финасиран от ОПРЧР и инициативата WiFi4EU на ЕК, чрез която се осигурява висококачествен интернет достъп чрез безплатни точки за безжичен достъп на обществени места.

Екипът на Областния информационен център ще проведе информационно събитие и във Видин, с което ще завърши първия за годината си цикъл от срещи. То ще се състои през април и ще е насочено към потенциалните бенефициенти в община Видин.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

03 April, 16:43 | 140 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio