Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Успешна 2017 година отчете ОИЦ-Видин

Екипът на центъра представи и изпълнението на Оперативните програми

Успешна 2017 г. отчете на среща с медиите днес екипът на Областен информационен център-Видин. Управителят на Центъра Мариела Савкова посочи че през изминаващата година ОИЦ-Видин е провел две информационни кампании във всички общини от областта - Eвропейски програми за обучение и предприемачество на младите хора и Eвропейско финансиране за развитие на селските райони; бил е домакин, заедно с община Видин, на честването за Северозападния район в крепостта-замък „Баба Вида“ на 60-годишнината на Европейския социален фонд и 10 години членство на Република България в ЕС; взаймодействал си е успешно с всички групи бенефициенти. С работата си екипът на Центъра е съдействал за повишане информираността на бенефициентите, развитието на региона и увеличаването на европейските инвестиции в него, посочи още Мариела Савкова.

Тя представи и изпълнението на Оперативните програми в област Видин от 2007 г. до днес. В първия програмен период, съгласно ИСУН, инвестициите от Структруните и Кохезионния фонд в областта са в размер на 106 392 769 млн лв. Договорените  до момента средства във втория програмен период са индикация за увеличаването на вложенията от Европейските фондове в област Видин, заяви Мариела Савкова. До 18.12.2017 г. са сключени 98 договора от бенефициентите на обща стойност 104 189 639.6 млн. лв., посочи още управителят на ОИЦ-Видин. (Виж приложена презентация с подробни данни и разбивки за двата периода).

В края на срещата, екипът на областния информационен център раздаде на представителите на медиите рекламни материали, като пожела все така успешно взаймодействие в името на по-добрата информираност на бенефициентите за възможностите на ЕСИФ. През 2017 г. в средствата за масова информация има 130 публикации за дейността на ОИЦ-Видин (в местните, регионални и национални медии).

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

22 December, 16:19 | 239 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio