Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Кметът на Община Видин подписа договори

Кметът на Община Видин подписа договорите за доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – Видин  и за упражняване на строителния надзор

На 4 октомври в град Видин Огнян Ценков и представителите на фирмите – изпълнители подписаха договорите за доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води–Видин и за упражняване на строителния надзор, които са по проект „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр.Видин - Втора фаза” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 1 „Води”. След проведена обществена поръчка за изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „Хидрострой“ АД. В рамките на 266 дни ще бъде извършено конструктивно обследване и документиране на актуалното състояние на извършеното строителство от предишния изпълнител, строително-монтажни работи, доставка на необходимото технологично оборудване, автоматизация, извършване на единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта, обучение на персонала при експлоатацията и поддръжката на съоръженията в пречистваетлната станция. Стойността за изпълнение на поръчката е 15 707 916,79 лв. без ДДС или 18 849 500,15 лв. с ДДС.

Фирмата-изпълнител, която ще упражнява строителния надзор,  е Обединение „ВИДИН-ПСОВ 2017”, с водещ партньор „БТ-Инженеринг” ЕООД и партньори „Супервайзер” ЕООД и „Агроводинвест” ЕАД. Стойността за изпълнение на поръчката е 479 800 лв. без ДДС или 575 760 лв. с ДДС  и със  срок за изпълнение - до издаване на сертификат за приемане и одобряване на заключителния отчет. Основните дейности са упражняване на строителен надзор по закона за устройство на територията и консултантски услуги като инженер по смисъла на договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти /ФИДИК/-Червена книга.

     Кметът на общината, изпълнителният  директор на „Хидрострой“ АД Живко Недев и упълномощеният представител на „Обединение „ВИДИН-ПСОВ 2017” Ботьо Табаков изразиха своята увереност за реализиране на дейностите по проекта в срок и въвеждането му в експлоатация с цел опазване чистотата на река Дунав.

 

04 October, 17:52 | 234 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio