Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Реконструкция на пешеходната зона във Видин

Община Видин започва процедура по изпълнение на проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“

   Тази тема коментира кметът Огнян Ценков в отговор на въпрос от страна на медиите след редовното заседание на Общинския съвет от 26 юли, на което бе гласувано предложението за одобряване запис на заповед, издадена от Община Видин в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, в размер на 3 989 860 лв. Сумата е предвидена  за обезпечаване на  авансово плащане на дейности по проекта, който се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и е въз основа на сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. „Средствата ще се използват само и единствено за точното и качествено изпълнение на проектните дейности“, заяви Огнян Ценков.

   Като по-специфични точки от дневния ред бяха: Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на училищен автобус от Община Макреш на Община Видин с цел превоз на ученици, както и управлението на сградата на преобразуването чрез сливане на СУ „Христо Ботев“ гр. Видин в ОУ „Отец Паисий“ гр. Видин.

   Огнян Ценков посочи още пред медиите, че са извършени аварийните ремонти на уличната настилка. В момента, след проведена обществена поръчка, се изпълнява хоризонталната пътна маркировка, като общата площ е 2 150 кв. м, а стойността възлиза на 18 000 лв. Ще бъде сформирана експертна комисия, която да приеме изпълнението на дейностите, извършени от избраната фирма. Предстои и подмяна на вертикална сигнализация – доставка и монтаж на пътни знаци със светлоотразително фолио – над 160 броя, които ще заменят деформираните и унищожените. Подготвя се голяма обществена поръчка за асфалтиране на улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа с 4 обособени позиции. По нея са предвидени ремонти и на територията на няколко жилищни комплекса във Видин. Предстои реализирането на обществена поръчка за ремонт на общински сгради, в това число на Гребната база, Градско ученическото общежитие, училища и кметства. Общата сума за тази цел е над 1 милион лв., а за всички предвидени ремонти възлиза  на над 2 милиона и 400 хиляди лв. Огнян Ценков заяви категорично, че в случай на невъзможност да бъдат завършени строително-ремонтните дейности, поради съблюдаване  и спазване на сроковете, предвидени в закона за обществените поръчки, община Видин няма да  възстановява отпуснатите й целеви финансови средства. При необходимост средствата ще бъдат прехвърлени в следващата бюджетна година.

  На заседанието бе гласувано и предложението за одобряване на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци“. Приети бяха и предложенията за изграждане на игрище за минифутбол в жилищен комплекс „Строител“ и на военен паметник в с. Иново на загинали офицери и войници във войните.

  Кметът на Община Видин коментира пред медиите, че Общинският съвет е приел всички разгледани 23 точки, включени в дневния ред на редовното заседание и изказа благодарност към общинските съветници за проявената отговорност при вземането на важни решения.

 

26 July, 16:21 | 220 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio