Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Кмет представя годишен отчет

Започна представянето на отчета за работата на Община Мездра през 2017 г.

 Брусен и Царевец бяха първите населени места в Община Мездра, в които кметът представи детайлен отчет за дейността на екипа си през 2017г. Инж. Събков обобщи, че в основата на изпълнените цели и задачи са решенията на Общинския съвет, положените усилия от служителите и работниците от общинска администрация, ОП „Чистота“,  АК „Калето“, учителите и всички работещи в детските градини и училищата, социалните работници и служителите в Общинския център за социални услуги и дейности и Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания, здравните специалисти, читалищните деятели и самодейци, спортистите и треньорите.

Кметът обобщи усилията на екипа му от началото на мандата и изтъкна, че  когато поел управлението на Общината през 2015г. тя била във финансов колапс. Благодарение на усилията и финансовата дисциплина през 2017 г. са разплатени приоритетно стари задължения и кредиторите на Общината са редуцирани от над 200 до двама. Общинският дълг към 31.12.2017г. е в размер на 4 302 306 лв. От тях 2 613 306 лв. към фонд „Флаг“ за заем, получен за реализиране на проект, свързан с изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадни води на гр. Мездра и 1 689 000 лв. безлихвен заем, отпуснат на Общината от Министерството на финансите, за излизане от финансовия колапс в края на 2015г. Санкцията, наложена на общината за пропуски по проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на така наречения „воден цикъл на гр. Мездра” е в размер на 1 461 334 лв. и години наред ще тежи на всички.

Община Мездра приключва финансовата 2017г. без просрочени задължения на 16-те второстепенни разпоредители с бюджетен кредит, като дори са вложени собствени 214 хил. лв. за финансиране на проекти и програми, по които е бенефициент.

На 100% са изпълнени всички финансови ангажименти, поети с приемането на Бюджет – 2017г. към структури, звена и организации.

Всяка възможност, която предоставят национални програми за временна заетост е използвана в максимална степен, в резултат на което са разкрити 67 работни места. За 90 лица ежедневно се осигурява храна благодарение на социалната трапезария. Разкрито бе и бюро към домашния социален патронаж, където служители обобщават постъпващата информация за хора в неравностойно материално и социално положение и търсят подходящите сфери, в които да им бъде осигурена работа.

През 2017г. започнаха и инвестициите в инфраструктура и превръщането на Мездра в съвременен европейски град. Санират са 51 жилищни сгради и в 7 блока се подобрява енергоефективността. Благодарение стабилизирането на Общината през 2018г. тя ще се превърне в строителна площадка, като практически ще се извършват ремонти във всяко населено място. За да се избегне излишно разкопаване на улиците, преди полагането на асфалтовата настилка се предвижда и подмяна на амортизираните водопроводи и отклонения. Инж. Събков сподели и че проектът на Община Мездра за подмяна на водопроводи за 5.6 млн. лв. е одобрен и се очаква подписването на договора.

Жителите на селата Брусен и Царевец бяха категорични, че за първи път им се представя толкова детайлизиран разчет на работата на Община Мездра и разпределението на средствата. Хората бяха щастливи да разберат, че  91 768лв. от Инвестиционната програма за 2018г. ще бъдат вложени в извършването на ремонтни дейности в двете населени места. 19 204 лв. са предвидени за ремонт на улици на кръстовището на с.Брусен, 26 356лв.- за подобряване състоянието на пътя Мездра-Брусен и 46 208 лв.- за ремонт на ул.“Васил Колов“ в Царевец.

Към кмета бяха зададени много въпроси, касаещи ремонтирането на допълнителни улици. Отчетено бе, че благодарение на доброто взаимодействие с полицията, органите на реда дежурят все по-често и в тъмната част на денонощието. Хората поставиха и актуален проблем, свързан с липсата на служители, които регулярно да отчитат показанията на водомерите. Инж. Събков пое ангажимент да постави въпроса пред ръководството на „ВиК“ ООД Враца, тъй като отчитането през 6 месеца е неприемливо за хората.

Посещенията на инж. Събков ще продължат във всички населени места в Общината.

16 February, 16:30 | 254 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio