Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Любопитно

Все повече места у нас – без врабчета

  30.04.2024 14:32
Все повече места у нас – без врабчета

Доброволци от цялата страна броиха птиците

Доброволци от цялата страна преброиха 6240 врабчета в осмото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ на Българското дружество за защита на птиците. Това съобщиха от дружеството на интернет страницата си. Кампанията се състоя на общо 465 локации на 27 април.

Общият брой на преброените врабчета от трите вида – домашно, полско и испанско, е 6240. От тях най-многобройно е домашното врабче – 5178 броя, полските врабчета са 958, а испанското врабче е с най-малка численост – 104 броя. Процентното съотношение между различните видове врабчета е – 83% : 15% : 2%, уточняват от БДЗП.

Средният брой на преброени птици за локация е 13 екземпляра, а най-многобройният запис – 203 птици, е отчетен в Асеновград. Другите райони, където са преброени най-много врабчета, са София –  200, и Варна – 155.

Локациите, в които не са наблюдавани никакви врабчета са 16%, като този процент е по-висок от миналата година – 13% и през 2022 г. – 9%. Най-много птици са регистрирани в дворове на къщи – 39%, следват междублоковите пространства – 27%, парковете – 12%, градските площади – 6% и тихите улици – 4%. От Българското дружество за защита на птиците подчертават, че тези данни потвърждават значението на зелените площи като важна среда за биоразнообразието в градовете, което от своя страна е показател и за благосъстоянието на хората.

През октомври миналата година Българското дружество за защита на птиците представи данни от 19-годишно проучване на състоянието на широкоразпространените видове птици. Оценката на специалистите беше, че през 2022 г. общият индекс на птиците намалява с минус 13 на сто, а през 2023 г. – с минус 14 на сто. Сред намаляващите видове са също домашното врабче и селската лястовица.