Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Летни вечери на операта и балета във Видин

Кметът на Видин: С фестивала за опера и балет създаваме емблематично културно събитие

        Темата за предстоящия фестивал „Летни вечери на операта и балета „Баба Вида“, който ще се проведе от 3 до 6 август, бе сред основните на редовната месечна пресконференция в Община Видин. „Получаваме все повече добри отзиви във връзка с организирането на второто издание на фестивала – за това, че общинското ръководство и аз, като кмет, подкрепяме подобен проект. Обединихме се около общата цел да изготвим един дългосрочен културен продукт и всяка година да надграждаме. Нашата цел е да създадем една традиция и фестивалът да се превърне  в емблематично събитие от богатата културна програма на Община Видин, да слеем величието и вечността на нашия старопрестолен царствен град с магията на оперното и балетното изкуство“ – заяви кметът на Видин Огнян Ценков пред медиите. Той каза, че една от целите е с този фестивал да се възпита нова публика, която да предпочита това изкуство и да бъдат привлечени повече почитатели – туристи и гости на града.

        Секретарят на Общината Иванела Андреева запозна подробно журналистите с организацията и подготовката на мащабното събитие. Тя обясни, че сцената за спектаклите ще бъде изградена на площад „Бдинци“, а трибуните ще могат да поберат около 700 зрители. При неблагоприятни метеорологични условия представленията ще се играят в Спортна зала „Фестивална“. Билетите са на цена от 10, 20 и 30 лв. Андреева допълни, че двете детски представления са безплатни. Те са интерактивни и ще бъдат представени в Крайдунавския парк, в естествена среда.

        Иванела Андреева информира още медиите за процеса на прилагане инструмента за организационно съвършенство обща рамка за оценка – CAF. С това се цели постигането на цялостно подобрение на административната дейност и повишаване на административния капацитет. Създаденият екип за самооценка е събрал доказателства, които да подкрепят отделните части на модела и да служат като ориентир при оценката на работата и резултатите на Общинската администрация. Проведена е анкета и сред служителите, с цел да се събере първоначална информация и данни за нивото на удовлетвореност в различни аспекти. Идентифицирани са силните и слабите страни, набелязани са мерки за подобрение. Изготвеният доклад ще бъде съгласуван с Института по публична администрация в края на месеца и ще се премине към следващия етап – изготвяне на План за подобрение. Във връзка с въвеждането на електронното управление, секретарят на Общината съобщи, че до този момент са налични 13 електронни услуги и обясни какви стъпки са необходими, за да могат желаещите граждани да се възползват от тях. Повече подробности по този въпрос могат да се предоставят в Центъра за услуги и информация на гражданите (гише ЕСГРАОН) към Общината.

        Началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Владимир Георгиев даде информация за постъпленията в местния бюджет за първото полугодие. Общо събраните приходи са в размер на над 4 милиона и 90 хиляди лв. Най-голям е делът на постъпилите суми от такса битови отпадъци – 1 милион 797 хиляди лв., следван от данъка върху превозните средства – 1 милион 183 хиляди лв., данък недвижими имоти – около 600 000 лв. и др.

Заместник-кметът Венци Пасков говори за актуалните дейности в социалната и културната сфера. Той припомни, че на 26.03.2018 г. е подписано споразумение между Община Видин и Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги в домашна среда на потребители, за които е извършена социална оценка и е идентифицирана необходимостта от предоставянето им по правилата на операция „Независим живот”, финансирана по Оперативна    програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Към момента в Общината са назначени 41 лица като лични асистенти, 44 лица - като социални асистенти и 16 лица - като домашен помощник, които обслужват 140 души с увреждания. Приемът на документи бе обявен от Община Видин от 1 до 15 юли 2018 г.

 Със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е разкрита социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище”, с капацитет 12 места в село Гомотарци. Пасков посочи, че към настоящия момент в социалната услуга Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Сбъдната мечта” са настанени 12 лица, като 10 от потребителите са изведени от специализираната институция Дом за деца с умствена изостаналост, село Гомотарци.

Пасков акцентира на по-важните културни и спортни събития от богатата програма на Община Видин, които предстоят през месеците август и септември. След провеждането на фестивала за опера и балет, на 24 август ще бъде открит традиционният Видински панаир, който и тази година ще предложи разнообразна концертна програма, на 25 и 26 август ни очаква средновековният фестивал „БъдинЪ”, в периода от 21 до 23 септември по традиция Общината ще се присъедини към инициативата на Съвета на Европа и Европейската комисия за отбелязване на Европейските дни на наследството и др. Втори Ретро парад ще се проведе на 4 август, за поредна година на 12 и 13 август Видин ще посрещне държавите участнички в 63-ия международен Дунавски гребен поход, а Националният мотосъбор ще събере почитатели от 17 до 19 август.

За работата по проекти и за реализираните и предстоящи дейности, заложени в списъка на капиталовите разходи, информира заместник-кметът инж. Цветан Асенов. Във връзка с проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона на град Видин”, който обхваща зоната от Драматичния театър до музей „Конака” той каза, че всички процедури до момента са проведени при стриктно спазване на указанията по програмата. Работи се усилено, като демонтираните при реконструкцията настилки, осветителни тела и други материали, които са годни за употреба, ще се използват вторично по предназначение там, където е необходимо в рамките на града или другите населени места от Общината. Негодните за употреба каменни плочи ще се извозват в Регионалното депо за битови отпадъци, там ще се обработват до получаване на каменна фракция, която ще се използва за насипване на пътища от населените места на Община Видин. Към момента има готов такъв натрошен материал около 500-600 тона на склад и скоро започва  баластриране на няколко улици в село Цар Симеоново като най-близка дестинация до депото.

Заместник-кметът каза относно изпълнението на строително-монтажните работи на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков” на стойност 1 000 000 лв., че има избран Изпълнител, в момента се проектира и има уверението, че в най-кратки срокове започва работата. Относно проект „Консервация, реставрация и експониране на Общински драматичен театър „Вида”, на стойност 2 000 000 лв. тече процедура по избор на изпълнител. Във връзка с проектите за подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“ за двете училища - СУ „Цар Симеон Велики” и ППМГ „Екзарх Антим I” инж. Асенов обясни, че до две седмици ще се финализират всички процедури по обществените поръчки и ще бъде направен избор на изпълнителите по тях.

Тече изпълнението на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнени на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” на територията на общината по пет обособени позиции. Инж. Асенов съобщи още, че ще бъдат извършени ремонтни дейности на сгради на детски градини, на покриви на 7 общински сгради във Видин и на кметствата в селата Ботево и Търняне, асфалтиране на улици в град Видин и населените места в Общината, на участъци от четвъртокласната пътна мрежа, има предвидени средства за възстановяване на тротоарни настилки, бордюри и др.

 

 

 

 

26 July, 15:50 | 199 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio