Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Кметът на Община Видин подписа договор

Кметът на Община Видин подписа договор за реализация на инвестиционен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

На 2 октомври в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Огнян Ценков подписа договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”, включващ две инвестиционни предложения. Първото е "Основна реконструкция на сградата на Профилирана природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I"- оформяне на околното пространство и нов физкултурен салон“ и  второто - "Консервация, реставрация и експониране на сградата на Средно училище "Цар Симеон Велики" - гр. Видин - оформяне на прилежащото околното пространство и пристройка и надстройка на физкултурен салон“. Проектът е на обща стойност 16 919 040,98 лв. и ще се реализира в рамките на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин", приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", с бенефициент Община Видин. Предвидените средства за Профилирана природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I" са на стойност 6 533 827,42 лв., а за Средно училище  "Цар Симеон Велики" – 8 868 105,53 лв.

Продължителността на проекта е 30 месеца, в който срок са включени изготвянето на документацията по тръжните процедури, предвидени в закона за обществените поръчки, както и всички строително-ремонтни дейности.

С реализацията на проекта се очаква да се подобри състоянието на образователната инфраструктура, което ще доведе до създаване на нови съвременни условия за качествено образование. 

 

03 October, 21:56 | 241 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio