Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ЕП одобри финансиране в размер на 770 млн. евро

Владимир Уручев: ЕП одобри финансиране в размер на 770 млн. евро за научни изследвания и обучение в областта на ядрената наука и технологии за периода 2019-2020

С 530 гласа „за” Европейският парламент прие законодателна резолюция, с която се одобрява предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия („Програмата на Евратом“) за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г.

Програмата на Евратом е насочена към научноизследователски дейности и дейности по обучение в ядрената област с акцент върху постоянното подобряване на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, безопасно управление на радиоактивните отпадъци и по-нататъшно развитие на ядрените технологии, включително и термоядрения синтез като технологии със съществен потенциален принос за ограничаване на климатичните промени и дългосрочното намаляване на изхвърляните парникови газове от енергийните инсталации.

Евродепутатът Владимир Уручев - съдокладчик на групата на ЕНП по Програмата на Евратом, изрази подкрепата си за проекта на регламент, който предвижда финансиране в общ размер 770 220 000 евро от ЕС за научни изследвания и обучение в областта на ядрената наука и технологии за периода 2019-2020 г.

„Поддържането на най-висока степен на безопасност на ядрените реактори и свързаните с тях ядрено-горивни цикли по време на експлоатация и извеждане от експлоатация е основен приоритет с оглед защита на човешкото здраве и околната среда. Ето защо научноизследователската и развойна дейност в областта на ядрените технологии е от първостепенно значение за постоянно подобряване на ядрената сигурност и безопасност, радиационната защита и развитието на нови поколения на ядрените технологии“, отбеляза Уручев. В тази връзка той добави, че за да се превърне термоядреният синтез в потенциален източник на енергия без въглеродни емисии, на първо място следва да бъде завършен строежът и въвеждането в експлоатация на международния термоядрен реактор ITER.

На следващо място евродепутатът изтъкна значението на съгласуваността на дейностите по Програмата на Евратом и програма „Хоризонт 2020“, което ще спомогне за по-силно взаимодействие между ядрените и неядрените изследвания и трансфер на знания в области като радиационната защита и медицинските научноизследователски програми или дейностите за подкрепа на мобилността на научните изследователи, както в случая с действията по програма „Мария Склодовска - Кюри“. „Това е и една от целите на обновената Програма на Евратом - да допринесе за привлекателността на научноизследователската професия в Съюза“, отбеляза в заключение Уручев.

13 September, 14:10 | 223 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio