Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Равносметка за снегопочистването в Община Враца

От започване на обилния снеговалеж на територията на Община Враца - 05.01.2017 г., от служители на Звено „Инспекторат“ е осъществяван перманентен контрол относно изпълнението на задълженията на „БКС-Враца“ ЕООД по почистване от сняг и поддържане на улици и други места за обществено ползване. При извършване на постоянните проверки са установени  пропуски от страна на дружеството по прилагане на способите за снегопочистване, включващи механизирано обработване на уличните платна, чрез разпръскване на подходящи смеси, и механизирано почистване от сняг на същите, а именно:

-              Несвоевременна реакция по стартиране на дейностите по снегопочистване и извеждане на специализираната механизация от започването на снеговалежа, довело до натрупване на снежна маса върху уличните платна, залепването и уплътняването на същата върху настилката и невъзможност за качествено й отстраняване впоследствие;

-              Продължителни интервали между единичните обработки на уличните платна със снегорини, водещо до гореописаните последствия;

-              Некачествена обработка на пътната настилка чрез разпръскване на смеси, позволяващи разтопяването на снега и леда;

-              Липса на достатъчно реагенти и смеси за обезопасяване и почистване на площите при снеговалеж и поледица;

-              Несвоевременно и некачествено отстраняване на констатираните от страна на БКС - Враца пропуски по изпълнение на дейностите по снегопочистване.

При първоначалния оглед на готовността на БКС-Враца за предстоящия зимен сезон и утвърден от управителя на дружеството Момчил Младенов Оперативен план се посочва, че то разполага с 30 броя машини, от тях 15 лични машини и 5 бр. ръчни роторни снегорини, както и 20 бр. външни - на земеделски арендатори. По данни на комуналното дружество 9 от личните машините не работят, а от наетата техника 6 са аварирали и са в ремонт.

Вследствие на извършвания постоянен контрол от Звено „Инспекторат“ и лично от мен установихме, че улиците в града са в задоволително състояние. Поради тази причина пътните участъци, които няма да бъдат платени на „БКС – Враца“ са:

Ул. „Ген. Леонов”, бул. „Мито Орозов”, бул. „Васил Кънчов”, бул. „Втори юни”, ½ от ул. „Христо Ботев”, Пътен възел „Лукойл”, отсечката до нов гробищен парк;

Подлезите при Стария пазар и Строителния техникум;

Пешеходните пасарелки на Крайречен булевард /над р. Лева-3 бр./.

При снегопочистването на уличната мрежа на град Враца се включиха с машини Камарата на строителите, а в ръчното почистване /тротоари, пасарелки, подлези, проходни пътеки/  военнослужещи, лица лишени от свобода, служители на РУ на МВР, както и доброволци.

Много от жителите на Враца, изразиха своята гражданска активност и отговорност и също се включиха в снегопочистването на прилежащите места на жилищни сгради, къщи, офиси и търговски обекти. На гражданите, които не спазиха Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Враца бяха направени предписания - 93 на юридически лица и 76 на физически лица. След извършен последващ контрол е установено, че предписанията са изпълнени. При установяване на нередности ще се налагат санкции, регламентирани в горепосочената Наредба. Глобите са: за физически лица от 150 - 500 лв. и за юридически лица от 700 – 2000 лв.

„БКС - Враца“ бе ангажирано и за почистването на четвъртокласната пътна мрежа на Общината. Проблемни участъци бяха пътните отсечки Деривол-Чирен, Девене-Три кладенци и пътя до с. Косталево, където се образуваха снегонавявания и преспи. Своевременно възникналите проблеми бяха отстранявани и не се допусна на територията на Община Враца да има бедстващи населени места.

Надявам се, че до края на зимния период „БКС - Враца“ ще успее да въведе в техническа изправност всички налични машини, както и да има в наличност достатъчно количество реагентни материали /сол, луга и калциев двухлорид/.

16 January, 16:24 | 263 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio