Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ПТП, убити и ранени в област Враца през 2015 г.

  През 2015 г. на територията на област Враца са регистрирани 197 пътнотранстпортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 239, а на убитите - 18 души. В сравнение с 2014 г. се наблюдава увеличение както на ранените лица - с 35.0%, така и на произшествията – с 40.7%, докато при убитите лица е регистрирано намаление от 37.9%.                                                

Броят на произшествията по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 196, или 99% от общия брой за областта. От тях с най- голям брой са произшествията на водачите, управлявали лични МПС – 142, или 72.4%.

През 2015 г. най-голям брой произшествия са регистрирани през месец май – 21, а най–малко през месеците януари (11 бр.) и март – с 13. Най-много са ранените лица през месец май – 26, или 10.9% от общия брой за областта, а най- малко през месец март – 14. Най-голям е броят на загиналите лица през месеците юли и декември – 3, а през месеците септември и ноември няма загинали лица.

По дни от седмицата, най-голям брой злополуки са настъпили в събота и петък  – 33 произшествия, съответно с 4 загинали и 42 ранени лица и 2 загинали и 37 ранени лица.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

Деца и младежи под 15 години – 5.4%;

От 15 до 24 навършени години – 23.9%;

От 25 до 64 навършени години – 61.5%;

 Над  65 навършени години – 9.2%.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС – 49.4%, следвани от пътниците – 31.4% и пешеходците –19.2%. Загиналите водачи при ПТП са 61.1%, а убитите пътници и пешеходци, съответно – 27.8% и 11.1%.

              През 2015 г. на територията на област Враца  70.0% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 149 ранени и 11 убити. Извън населените места са регистрирани 59 произшествия, съответно с 90 ранени и 7 убити .

             По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Враца – 95, съответно със 122 ранени и 6 убити, следвана от община Мездра, където са регистрирани 31 ПТП, с 34 ранени и 2 убити лица. Най-малко произшествия са регистрирани в община Роман – 4 на брой, с 7 ранени и 1 убит.

Методологични бележки

 При ползване на данните, публикувани в изданието, трябва да се имат предвид определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.   

               Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

           В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:

-пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в движението;

- пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети (повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).

         Според Закона за движението по пътищата:

- Моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

 -Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.

-Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния кодекс (НК).

- Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

         Повече информация и данни за пътнотранспортните произшествия могат да бъдат намерени на    интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/ Пътнотранспортни произшествия.

22 November, 17:35 | 314 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio