Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Нов шанс за птиците по ОПОС

Нов шанс за птиците по Оперативна Програма Околна Среда

Оперативна програма Околна среда с нова процедура „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“, която беше предпоставка за информационна кампания на Областен информационен център – Враца. Екипът проведе две срещи:  във Враца на 19.08.2019 г. и община Оряхово на 21.08.2019 г. В област Враца защитена зона е „Врачански балкан“ с мерки за подобряване на условията за гнездене чрез поставяне на изкуствени гнезда за Черен лешояд, разширяване на мрежата от площадки за подхранване на лешоядни птици в страната - изградени са 10 площадки, ежегодно се извършват подхранвания най-малко по 1 подхранване от 200 кг седмично. Процедурата е насочена и към втора защитена територия в област Враца, „Островското блато“ разположено край река Дунав, между селата Лесковец и Остров с мерки за подобряване на условията за живот на „Белоока потапница“.

С бюджет от 9 141 202 лв. процедурата ще подкрепи подобряването на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове. Процедурата ще финансира мерки по извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и други. Допустими за финансиране са разходи за: строително – монтажни работи, изолиране на опасни електропреносни стълбове и предотвратяване инсталирането на нови опасни трасета в районите на повторно въвеждане на черния лешояд, подобряване на условията за гнездене чрез поставяне на изкуствени гнезда, оборудване и съоръжения, материални активи, закупуване и осигуряване на софтуер и лицензи, специализирани услуги, провеждане и участие в мероприятия и други. Партньорството е допустимо, но не е задължително. Срок за кандидатстване: до 24 октомври 2019 г. – 18:30 ч.

22 August, 16:21 | 169 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio