Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Начална пресконференция по проект

Начална пресконференция по проект „Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България” се проведе в Община Видин

В залата на Общински съвет – Видин на 22 февруари 2017 г. се проведе началната пресконференция по проект „Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД-02-29-256/22.11.2016 г. по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия. Партньори по проекта са Община Видин и Спортен съюз на Княжевац, Сърбия.

Пресконференцията откри заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата на Община Видин – инж. Цветан Асенов. Присъстваха гости от Република Сърбия: Миролюб Михайлович – заместник-кмет на Община Княжевац, Микица Видойевич – координатор на проекта и Владица Петрович – ръководител на проекта, служители от общинската администрация, медии и граждани. Инж. Цветан Асенов запозна присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта.

Проектът цели да предложи интегрирано решение на изключителното разпространение на ортостатични и опорно-двигателни нарушения /ООДН/ у децата в училищна възраст в трансграничния регион. Той предвижда създаването на устойчива трансгранична платформа за превенция и лечение на такива нарушения чрез регулярен скрининг, модерна диагностика и извънкласни програми за подобряване на физическите умения и възпитание на навици за активен, здравословен живот.

Дейностите по проекта предвиждат изграждането на два модерно оборудвани центъра за ортостатична и опорно-двигателна диагностика в градовете Княжевац и Видин. Центърът в нашия град ще бъде разположен на първия етаж в сградата на бившата Стоматологична поликлиника. Центровете ще предлагат неинвазивни, радиационно-безопасни прегледи за деца в училищна възраст в региона. Децата с установени ортостатични и опорно-двигателни нарушения ще бъдат подложени на физиотерапия чрез изправителна гимнастика съгласно методология, специално разработена за целите на проекта. Положителните резултати от възстановителната терапия ще бъдат демонстрирани по време на общо детско състезание във Видин.

С цел повишаване на общественото внимание към разпространението и опасността от ООДН ще бъде организирана конференция в град Княжевац. На същия форум ще бъде представен аналитичен доклад с препоръки за публични политики за устойчиво подобрение на физическите умения, благосъстоянието и качеството на живот на младите хора в трансграничния регион.

Основна целева група на проекта са децата в училищна възраст в общините Княжевац и Видин, които ще вземат участие в програмите за скрининг и рехабилитация на ООДН. Участие в проекта ще бъде предложено както на деца от местните училища, така и на такива от малцинствени и уязвими групи, отпаднали от образователната система. Проектът ще повлияе положително и на работата на общопрактикуващите и специализираните лекари и физиотерапевтите. Съвкупната трансгранична общност е крайният бенефициент на проекта, доколкото същият ще подобри здравето и благосъстоянието на младежкото население.

Продължителността на проекта е 24 месеца – от 22.11.2016 г. до  22.11.2018 г.

Общият размер на проектното предложение е 577 397,61 евро, от които за Община Видин – 279 281,59 евро.

 

 

 

 

 

 

22 February, 14:31 | 263 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio