Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ОУ “Васил Левски“ – Лесура приключи проект

Основно училище “Васил Левски“ – Лесура приключи проект № 2014-1-BG01-KA101-000278 по програма Еразъм +.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз по направление КА1 – Образователна мобилност за граждани на тема:“ Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Skills”/ Дигитален инструментариум за интерактивно преподаване на различни предмети/.
Проектът се реализира със съдействието на Център за развитие на човешките ресурси- София.

Основно училище “Васил Левски“ – Лесура, община Криводол е средищно и за учебната 2015-2016 година в него се обучават общо 81 ученика от 1-ви до 8-ми клас /главно от ромски произход/ от селата Три Кладенци, Фурен и Лесура.
Класните стаи са добре оборудвани – има компютърен кабинет, библиотека и Wi-Fi, което улеснява обучителния процес и е предпоставка за използване на дигитални технологии като модерен елемент на преподавателската практика.

Предвизвикателство за педагогическия персонал и приоритетни направления в Европейската програма на училището са План за развитие са учене през целия живот; Качествено образование за всеки ученик; Вътрешно-външно оценяване; Интерактивни методи на обучение/преподаване и др.
Това ги ориентира към курс по програма Еразъм +, финансиран от Европейския Съюз по направление КА1 – Образователна мобилност за граждани на тема:“ Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Skills”/Дигитален инструментариум за интерактивно преподаване на различни предмети/.
Мястото на провеждането на обучението е ETI – Малта, а продължителността 5 дни / 17 – 21 август, 2015 г./.

Този практически едноседмичен курс е ориентиран към специалисти, желаещи да използват различни Web 2.0 технологични инструменти и програми и да доразвият ICT уменията си за по-ефективно преподаване и повишаване на мотивацията на учащите / Директор, Учител-Ментор по английски език, Възпитател/.

«Институтът в Малта ни предостави необходимото обучение и предложи използването на различни материали, свързани с методиката на преподаване на различни предмети и чуждоезиковото обучение на хартиен носител и online. Това са резултати от техни международни проекти – POOLS-Проекти за отворено онлайн обучение / POOLS - Leonardo и дискусии между участници от различни страни. Те проведоха дискусии чрез е- mail и с нас – главно се интересуваха какви методи сме използвали в клас и получените резултати”, споделя Красимир Григоров- директор на училището в Лесура и ръководител на проекта.

„Получихме Mobility Europass Certificate за отлично представяне в курса и добре организиран и презентиран краен продукт – Упражнения по английски език – онлайн и филм . Всички усвоени технологии при обучението в Малта са предоставени на колегите на работна среща, работи се с тях, което повишава мотивацията на учители и ученици, като е налице и повишаване на успеха по различните предмети.”, уточнява Красимир Григоров.

В момента се работи по сайта на училище ОУ „Васил Левски” - Лесура и wiki пространството, който ще е лице на една съвременна образователна институция.

Този документ е изготвен с финансовата помощ на програма Еразъм + на Европейския Съюз по направление КА1 – Образователна мобилност за граждани на тема:“ Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Skills”/
ОУ „Васил Левски” – с.Лесура носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.22 January, 13:26 | 1127 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

2 FROM 8 PHOTOS 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio