Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Раздават продукти по хранителна програма

Продължава раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Българският Червен кръст Враца продължава поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на над 14 900 нуждаещи се граждани от Област Враца. 
На 12 март 2018 г. започна раздаването в двата пункта в град Враца: за живеещите в централна градска част и комплексите Младост и Медковец – административната сграда на БЧК Враца, ул. „Кръстьо Българията“ 18А от 09:00 до 16:00 часа. За живеещите в комплексите Дъбника и Сениче – ул. "Драган Цанков" 6 – от 09:00 до 13:00 часа. 
Раздаването на хранителните продукти ще продължи поетапно във всички населени места на областта до 04.05.2018г. 
Всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти – лютеница (по 0,500 кг) 4 бр; доматено пюре – (0,400 кг) 2 бр; грах - зелен стерилизиран (0,800 кг) 4 бр; рибни консерви (0,160 кг) 7 бр; леща по (1,0 кг) 7 бр; пчелен мед (0,500 кг) 2 бр; бисквити (0,200 кг) - 6 бр.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма: 
• Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.;
• майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
• лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
• лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
• лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
• Лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
• Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 11 пункта в Област Враца, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност или пълномощно, написано и подписано собственоръчно.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

03 April, 15:42 | 234 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio