Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Заседава областната комисия по заетост

Съгласуването на Държавния план-прием за учебната 2018/2019 година в област Враца е темата на заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца, което се проведе в Областна администрация – Враца.

Обобщеното предложение за план-приема представи началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденова. Предложението включва обучение по профили и професии след завършване на основно образование в 64 паралелки в областта, от които 45 професионални и 19 профилирани за 1535 ученици и прием в 2 паралелки за 52 ученици, завършили начален етап в Профилирана природо математическа гимназия „Акад.Иван Ценов“ – Враца.

Становище по държавния план-прием изказа заместник – кметът на Община Враца Петя Долапчиева.

„Всички институции заедно работихме по предложения държавен план – прием с цел да бъдем коректен регулатор, да възстановим баланса в образователната мрежа и да отговорим на националната образователна политика. Много са факторите, които бяха взето под внимание“, съобщи Петя Долапчиева.

„В процеса на изготвянето на Държавния план-прием в област Враца се проведоха редица срещи с кметовете на общини, училищните директори, представителите на работодателските организации и бизнеса, народните представители, бюрата по труда.

След направения задълбочен анализ на мрежата от училища в област Враца, броят на учениците, завършващи 7-ми клас, предложенията на национално представените работодателски организации и бизнеса се определиха профилите и професиите, броят на местата за прием в училищата и паралелките, в които се договаря дуална форма на обучение.

В резултат на това днес имаме обективно, балансирано и справедливо разпределение на паралелките и учениците в област Враца.

Обобщеното предложение за план-прием включва обучение по 10 профила в 19 паралелки на общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и Роман и обучение по 39 професии в 45 паралелки във всяка община на областта. От предложените професии 6 са с първа степен на професионална квалификация в 5 паралелки, 9 с втора степен в 13 паралелки и 24 с трета степен в 27 паралелки.

Партньорски споразумения за дуално обучение са сключени в общините Бяла Слатина, Враца и Мездра. Броят на паралелките в тази форма на обучение е 7 в трите общини, от които 5 паралелки във Враца по 7 професии – строителен техник, строител-монтажник на дограма, монтажник на ВиК, машинен техник, техник на електронна техника, приложен програмист, техник-технолог в ХВП, 1 паралелка в Бяла Слатина по професия моделиер-технолог на облекло и 1 паралелка в Мездра по 2 професии – техник по железопътна техника и електротехник на железопътна техника.

Тези споразумения между професионалните гимназии и фирмите, които са заявили дуално обучение гарантират по-добра инвестиция в младите хора, практическо усвояване на знания и умения на работното място по съответната специалност и успешна кариера във фирмите и компаниите, в които са работили по време на обучението.

Смятам, че област Враца, с предложения план-прием, постига синхрон между очакванията на регионалния бизнес и подготовката на необходимите кадри в образователната система, предоставя добри възможности за избор на профил или професия и е един от добрите модели в страната“, заяви областният управител Малина Николова.

Решението за съгласуване на държавния план-прием в област Враца е взето с пълно мнозинство, без „против“ и без „въздържал се“. Предложението беше подкрепено от всички представители на общини в област Враца, на работодателските и синдикалните организации, дирекции „Бюро по труда“, Дирекция „Инспекция по труда“ – Враца, Регионалното управление на образованието и Сдружение „Дом на науката и техниката“ – Враца.

До 30 март държавният план-прием ще бъде утвърден от началника на Регионалното управление на образованието – Враца.

08 February, 15:23 | 228 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio