Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Детските ясли в област Враца през 2016 г.

    Към 31.12.2016 г. в област Враца функционират 33 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 904 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 24, или с 2.6%.

 В градовете на областта детските ясли са 26 със 799 места, а в селата - 7 със 105 места.                                                          

                През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 738 деца, или с 13 по-малко в сравнение с 2015 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли стават 831 деца, от които момчетата са 421, а момичета - 410. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 0.7%.

  Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Враца, по възраст е както следва: най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 83.9%, следван от дела на децата на 1 година – 10.3%, на 3 и повече години са 48 деца, или 5.8%.

             Към 31.12.2016 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Враца, е 19.3% и като равнище е по-висок от средния за страната - 16.4%. В сравнение с 2015 г. стойността на показателя за областта се понижава с 0.3 процентни пункта. В областта най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Враца (29.2 на 100 деца), а най-ниско в община Криводол – 7.4 на 100 деца до 3-годишна възраст.

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата, към края на 2016 г. в детските ясли в областта работят 208 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 112, като 89.3%от тях са медицински сестри (100). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 96 души.

Методологични бележки 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в състава на детски градини.

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на детски градини. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст. 

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на децата до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

 Повече информация и данни от изследването на детските ясли могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел „Здравеопазване” - www.nsi.bg. 

 

16 June, 16:56 | 244 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio