Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Успешна работа отчете Малина Николова

Успешна работа през изминалите две години отчете Областният управител Малина Николова

На официална церемония по предаване на поста, досегашният областен управител Малина Николова направи  отчет за постигнатото от нея и администрацията през последните две години.

Над 86 млн. лева са осигурените финансови средства от Правителството с премиер Бойко Борисов  по значими за регион Враца инвестиционни, инфраструктурни и социални проекти. Малина Николова акцентира върху осигурените средства за инфраструктурни проекти. 46.5 млн. лева са парите  за ремонта на пътя Мездра – Ребърково – Елисейна,  9.7  млн. лева за пътя Борован – Кнежа, 11.4 млн. лева са осигурени за предстоящия ремонт на пътя до Леденика, както и 5 млн. лева за отсечката Враца –Криводол. Координацията и активните  действия между звената на изпълнителната власт за превенция и преодоляване на бедствия, аварии и катастрофи са сред основните приоритети в работата на Областна администрация – Враца.  Почистени от дървесна и храстовидна растителност,  наноси от земни маси и тиня са 20 участъка от речни корита извън урбанизираните територии по поречията на реките Скът, Бързина, Огоста и реката в с. Върбица. Почистването е извършено със средства в размер на 164 260 лв.  Извършено е аварийно укрепване на яз.“Рогозен 1“ на стойност 100 000 лева.

За преодоляване последствията от бедствия, възникнали в периода 31 юли – 2 август 2014 г. Фонд „Солидарност“ отпусна  3 900 000 лв.   Областна администрация – Враца подпомогна разпределянето на финансовия ресурс за пострадалите общини.

„Успешно беше реализирана националната политика по заетостта на областно ниво”, акцентира Малина Николова. Тя уточни, че Областна администрация - Враца е осигурила заетост на  290 безработни лица по национални и оперативна програми.

„Устойчивото развитие на системата на образованието с фокус върху професионалното образование, дуалното обучение и синхронизирането им с регионалния бизнес беше сред приоритетите, свързани с развитието на Област Враца”, каза още Малина Николова. Разработени са регионални политики за разширяване на професионалните паралелки в Средните училища. Пилотно е въведено и дуалното обучение през 2016 г. по 2 професионални направления в ПГТР и ПГ „Димитраки Хаджитошин“. През 2017 година е  разширен и обхватът в 9 професионални направления. Първата в страната, приета от Комисия по заетост и утвърдена от Областния управител Стратегията за развитие на професионалното образование е  в област Враца.

                Стратегически планирана и изпълнена е регионалната социална политика в областта, като през 2015 година е приета  Областната здравна карта. Във връзка с приетия Закон за предучилищното и училищното образование,  областният управител създаде Комисия по образование към Областния съвет за развитие на област Враца, който разработва Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците. Организирани са и всички дейности по подготовката на инвестиционен проект в Спешната помощ, с който се кандидатства по ОП “Региони в растеж“.

                Успех бележи през последната година и изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  в цялата област. Към момента са сключени споразумения с над 200 сдружения  на собственици и се очаква въвеждането в експлоатацията на голям брой обекти.

                Правителството на Бойко Борисов изготви Целенасочена инвестиционна програма за развитие на Северозападна България, с активното съдействие на областните администрации. Инфраструктурните и инвестиционни проекти на област Враца са за над  2 млрд. 365 000 лева. Водещи в тях са ремонт на второкласна и третокласна пътна мрежа  на обща стойност над 136 млн. лева.  Заложено в Програмата е и изграждането на мост Оряхово- Бекет.

                Областна администрация - Враца кандидатства с 8 проектни предложения по Програмите Интерег V-A „Румъния- България” и „България – Сърбия”. Два от тях вече са одобрени.  В подкрепа на болницата в община Козлодуй е спечен проект „ Координиране и подкрепа на модернизацията на публичните здравни услуги в Долж – Враца“ на стойност  1 483 009, 98 лв.

                Най-важният одобрен проект е на стойност 6 млн. лева и е свързан с  координираните и ефективни реакции на властите при извънредни ситуации в региона Долж – Враца. Той предвижда оборудване за Центъра за спешна медицинска помощ, Пожарна безопасност и защита на населението и Община Враца.

„Това са изключителни инвестиции, които са необходими за Враца и областта”, заяви Малина Николова.  Тя връчи одобрения проект в знак на приемственост на новия областен управител Момчил Младенов с пожелание да осигури необходимото държавно съфинансиране в размер на 2%. 

                В края на церемонията, Малина Николова благодари за доброто сътрудничество на Министър-председателя Бойко Борисов, управляваното от него Правителство и на народния представител инж. Петя Аврамова, които положиха усилия и подпомогнаха развитието на региона.

 

 

10 February, 16:40 | 297 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio