Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
АС –Враца прекрати две дела

Троен състав на Административен съд – Враца прекрати две от делата образувани на основание протести от Окръжна прокуратура – Враца, против текстове от Наредба № 3 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Козлодуй – адм. дело № 438/2016 г. и Наредба № 24 за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност в Община Бяла Слатина – адм. дело № 455/2016 г.

Прокуратурата атакува чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Козлодуй, като противоречащ на чл. 19 от Конституцията и чл. 17, ал. 1, т. 4 от същата Наредба, тъй като е в противоречие с разпоредбите на Закона за закрила на детето.

Протестираните текстове от Наредба № 24 за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност в Община Бяла Слатина въвеждат изискване за изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти в частни имоти и нотариална заверка на договорите за наем. Според Окръжна прокуратура – Враца тези текстове противоречат на Закона за устройство на територията, съгласно който схеми са необходими само за преместваеми обекти поставени в държавни и общински имоти, но не и за тези поставени в частни имоти, а нотариална заверка на договора за наем Законът не изисква.

След постъпването на протестите общинските съвети са упражнили правото си на отзив, като с нови решения са отменили атакуваните разпоредби от подзаконовите нормативни актове. Така образуваните съдебни производства остават без предмет и разглеждането на спора по тях е процесуално недопустимо поради наличие на отрицателна процесуална предпоставка – оттегляне на оспорения акт.

При това положение протестите се явяват недопустими и Административен съд – Враца ги оставя без разглеждане, като прекратява производствата по адм. дело № 438 и адм. дело № 455 по описа на съда за 2016 г.

Определенията подлежат на обжалване или протестиране пред Върховен административен съд, чрез АС-Враца в 7-дневен срок от получаване на съобщенията.

 

20 December, 10:49 | 282 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio