Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Технологиите в домакинствата от Врачанска област

   Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че през 2016 г. 63.5% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година.

За област Враца домакинствата с достъп до интернет са 70.8% или с 39.7 процентни пункта  повече в сравнение с 2015 година.

      Лицата в областта използващи регулярно интернет т.е. всеки ден или поне веднъж седмично също се увеличават от 26.4% през 2015 г. на 56.1% през 2016 година.

   Данните от проведените до момента изследвания за използване на ИКТ от лицата показват, че най-активни потребители в мрежата в страната са младежите на възраст между 16 и 24 години.

    Мъжете в област Враца са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 57.2 и 55.0%. Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование - 89.3% от лицата с висше образование, 64.2% от лицата със средно образование и едва 36.7% от лицата с основно или по-ниско образувание се възползват от възможностите които предоставя глобалната мрежа.

     През 2016 г. регулярните интернет потребители в страната използват най-често мрежата с цел комуникация. Почти всички  от тях посочват, че използват интернет за изпращане/получаване на е - поща, разговори или видеоразговори (чрез приложения за комуникация като Viber, Skyре и др.) или за участие в социални мрежи (Фейсбук, Туитър и др.). За достъп до информация (четене на онлайн вестници, новини или намиране на информация за стоки и услуги) от удобствата на глобалната мрежа също се възползват голям процент от анкетираните лица.

  Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет в страната в домашни условия е мобилният телефон. Освен традиционите  устройства, като настолен компютър, лаптоп и таблет, някои потребители избират по-интересни средства за сърфиране, например смарт телевизор.

    През 2016 г. 21.5% от лицата в областта използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление при средно 18.4% за страната. В отделните области този относителин дял варира между 32.7% за Перник и 1.8% за област Разград. По този показател област Враца заема седмо място в страната. Спрямо 2015 г. за областта увеличението е с 14.7 процентни пункта.

   Най-значителен е делът на лицата, които са получавали информация от интернет страница или уебсайт на публичната администрация, следван от дела на изтеглилите формуляри от официална интернет страница и изпратилите попълнени формуляри през последните дванадесет месеца.

  През 2016 г. се увеличава и делът на хората, които пазаруват за лични нужди онлайн. За северозападният район той е 16.2% (за страната - 16.6%), което е със 2.4 процентни пункта повече спрямо 2015 година.                                      

Методологически бележки

 Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата се провежда ежегодно от НСИ съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисията. То се осъществява във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В страната са анкетирани са 4 173 обикновени домакинства в страната и 9 444 лица на възраст 16 - 74 навършени години.

 Повече информация и данни от изследванията за използване на информационно- комуникационните технологии от домакинствата и лицата могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в информационна система „Инфостат”.(http://infostat.nsi.bg).

 

 

19 December, 16:14 | 315 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio