Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Заедно за жертвите на престъпления

Никой не е застрахован да се озове в позиция на свидетел или жертва на насилие. Представете си, че вашето дете пострада от насилие. Какво ще се случи след това? Много е вероятно да го заведете в полицията, където то ще разкаже пред непознати за преживяното; да го заведете в Отдел „Закрила на детето”, където то отново ще разкаже и после пак – в социалната услуга, пред адвоката, пред психолога, пред съдията, лице в лице с извършителя…

Всеки път ще преживява случката отново, все по-трудно ще му бъде да възпроизведе станалото и все по-малко достоверно ще звучи. Подобен е пътят, извървян от жертвата, когато тя е пълнолетна. Преживявайки с всеки разказ травмата, пострадалите губят доверие в системата, която често заради процедурите вторично ги виктимизира и това се отразява върху различните етапи на производството.

През 2015 г. 1757 са престъпленията против личността[1], завършили с осъждане у нас, като процентът на условните присъди е близо 40. Възможно ли е правосъдието да бъде справедливо и щадящо за жертвите на престъпления?

Това бе фокусът на пресконференцията, организирана в Враца от Институт по социални дейности и практики с участници Даринка Янкова, изпълнителен директор, ИСДП, Борислава Гицова, експерт, ИСДП и Мариана Шотева, ОСъд-Пазарджик - първият съдия, разпитвал деца в „синя”[2] стая в България.

Европейската Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления изисква от страната ни промяна в третирането на жертвите на тежки престъпления: да се премахне „разпокъсаната” до сега практика и законът да осигури координирана подкрепа на пострадалите във всеки един момент на производството. На практика, това означава съществуващите услуги да се ориентират около жертвите и да им осигурят, според специфичните индивидуални нужди, психологическа, правна, социална и медицинска помощ. 

Въпреки че страната ни е в процес на транспониране на Директивата, промените в законодателството се бавят. На този етап обикновените хора могат да защитят своите близки, деца и възрастни, свидетели или пострадали от допълнителни травми – категорични са от Институт по социални дейности и практики. Важно е да познават правата си: разпитите на жертвата трябва да бъдат сведени до минимум, проведени от подготвен специалист, чиито пол не смущава жертвата, в щадящо помещение – „синя” стая; броят на различните хора, които питат жертвата за едно и също да бъде ограничен чрез записване на разпита и използване на видео записа за целта на производството в различните етапи.

76 са престъпленията против личността, завършили с осъждане през 2015 г. в област Враца. Числото е пренебрежително малко в сравнение с делата, водени за престъпления от общ характер – 1072.  За 2015 статистиката[3] твърди, че в областта няма деца, пострадали от тежки престъпления. В същото време Враца се нарежда на шесто място в страната по брой сигнали за деца в риск към Националната телефонна линия за деца 116 111.

Практиката за щадящо изслушване на деца свидетели или пострадали от насилие и/или престъпление в „сини” стаи е от 10 години. За този период в „сините” стаи в услугите, управлявани от Института в София, Шумен, Монтана, Стара Загора и Видин са преминали 204 деца, от тях 40 са по граждански дела и 164 – по наказателни. Най-малкият клиент на услугата е бил дете на 4 години, по наказателно дело. Днес у нас действащите сини стаи са 15, но те все още не се използват достатъчно от професионалистите и остават „непознати” за семействата. 

Как да се гарантира подкрепата на свидетелите и жертвите на тежки престъпления в области, в които „синя” стая все още няма? Вече има практика на ползване на стаята в съседни съдебни райони. Най-близката такава е в Монтана, в Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила”.  Друга възможност е да се ползват услугите на мобилния екип за разпит на деца  към Института, по заявка на органите, поискали разпитът на дете да се извърши според процедурите за щадящо правосъдие. 

С промените в законодателството „сините” стаи остават само част от ресурса в подкрепата на жертвите – деца и възрастни. Работата в екип от полицаи, съдии, прокурори, социални работници, психолози и лекари при случаите на деца-жертви се пилотира от Института по социални дейности и практики от почти две години във Видин. Вече над година се предлага от Института като социална услуга, съвместно с УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана в центровете за застъпничество и подкрепа за деца жертви на насилие „Зона заКрила”. Там към практиката за щадящо изслушване се прибавят психическа и терапевтична подкрепа; медицински грижи; правно консултиране и застъпничество; рехабилитация. Всичко това – „под един покрив”, където специалистите работят заедно  в екип, всеки в своята област и роля в интерес на детето.

Споделянето на този опит и превръщането му в национална практика е целта, с която Институт по социални дейности и практики предприема в цялата страна обучения на експертите, които заедно ще провеждат разпитите с пострадали в сини стаи. Във Враца обучението на полицаи, съдии, лекари, психолози, прокурори, социални работници за съвместна работа в случаите с деца преживели насилие и възрастни, уязвими жертви, се организира в рамките на два дни и включва над 30 професионалисти. След него, в рамките на 12 месеца, Институт по социални дейности и практики ще предоставя супервизия и методическа подкрепа за екипите в областта. Очакванията са след година тук да бъде сформирана работеща междуинституционална структура за ефективно взаимодействие и координация на областно ниво при случаите на пострадали деца и възрастни от тежки престъпления.

 

19 October, 15:27 | 283 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio