Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Отварят оферти по обществена поръчка в Община Враца

На 2 април, вторник, от 14:00 ч., в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, и реализацията на проект ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по три обособени позиции“, открита с Решение № 889/28.02.2019 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 28.02.2019 година с уникален номер: 00814-2019-0008.

Трите позиции са:

·         Обособена позиция № 1 -  Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на две сгради за „Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)”в УПИ  IX – 288, кв. 301, ж. к. „Толбухин - юг“, ул. „Беласица“, гр. Враца“.

·         Обособена позиция № 2 – „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на „Център за грижа за лица с умствена изостаналост (с капацитет 15 места)” в УПИ  XXI – 606, 607, кв. 19, ж. к. „Медковец“, ул. „Райна Княгиня“, гр. Враца“.

·         Обособена позиция № 3 – „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)” в УПИ  III – 266, кв. 1, ж. к. „Медковец“, гр. Враца“.

 

02 April, 08:45 | 92 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio