Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Отварят оферти по обществени поръчки в Община Враца

На 25-ти февруари, понеделник, от 10:00 ч., в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, във връзка с изпълнение на Процедура BG16RFOP001-5.001-0022 – С01  „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 1“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година, по две обособени позиции“:

              Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места)” в УПИ  IV – 358, кв. 76, ж. к. „Металург“, гр. Враца; „Наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до 21 г. възраст” с административен адрес: гр. Враца, ул. „Никола Вапцаров” № 1 и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места” с административен адрес: гр. Враца, ул. „ Поп Сава Катрафилов“ № 2“

              Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места)” в УПИ  IV – 358, кв. 76, ж. к. „Металург“, гр. Враца; „Наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до 21 г. възраст” с административен адрес: гр. Враца, ул. „Никола Вапцаров” № 1 и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места” с административен адрес: гр. Враца, ул. „ Поп Сава Катрафилов“ № 2“.

24 February, 23:52 | 120 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio