Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Отварят оферти за обществени поръчки

На 18.05.2018 година, от 10:00, в Конферентната зала на Общински съвет ще се извърши отваряне на оферти, в процедура, чрез публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0022 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1", процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по четири обособени позиции.

Те са:

Обособена позиция № 1 – „Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 1 брой временен билборд и изработка, доставка и монтаж на 3 броя постоянни обяснителни табели“;

Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за публикуване на пресинформация в регионални и местни медии“;

Обособена позиция № 3 – „Избор на изпълнител за изготвяне и излъчване на телевизионен репортаж за популяризиране на резултатите от проекта“;

Обособена позиция № 4 – „Изработване на печатни информационни материали (15 броя плакати) с информация, отразяваща целите, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта, както и да се открои финансовият принос на Европейския фонд за регионална развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020”.

 

17 May, 16:33 | 167 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio