Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Забрана на кмета за пиротехниката и фойерверки

З А П О В Е Д 

№ 2131 от 20.12.2017 г.

         На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 2, т. 4 от Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца на ОбС – Враца във връзка с чл. 9, чл. 35 чл. 48, ал. 2, т. 1  и чл.  60, ал. 1, т. 6, от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия с цел недопускане на инциденти и злополуки през Коледните и Новогодишни празници на територията на Община Враца,

 ЗАБРАНЯВАМ:

            1. Търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без надлежно разрешение за търговия с пиротехнически изделия, издадени при условия и ред, определени със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

2. Търговия на пиротехнически изделия от търговци и физически лица на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на горепосочените изделия.

3. Търговия и употребата на пиротехнически и други гърмящи и пожароопасни стоки, както следва:

а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради, на и от лица под 12 години;

б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства, на и от лица под 16 години;

в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве, на и от лица под 18 години.

4. Търговията на пиротехнически изделия без нанесена „СЕ” маркировка за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите и/или с изтекъл срок на годност.

5. Провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч., с изключение на коледните и новогодишните дни.

6. Употреба на пиротехнически изделия в  превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.

При организиране на публични и масови увеселения, културни, спортни и други мероприятия предварително да се уведоми Кмета на Общината, респ. на кметствата или кметските наместници, както и РУ към ОД на МВР – Враца.

Собствениците и управителите на увеселителни заведения да предприемат необходимите мерки за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите по време на коледните и новогодишни празници.

Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на Глава девета от ЗОБВВПИ.

            Настоящата Заповед да се разпространи чрез средствата за масова информация.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Враца и Началника на РУ към ОД на МВР  Враца.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените лица за сведение и изпълнение.

 КАЛИН КАМЕНОВ,  кмет на Община Враца

21 December, 16:16 | 176 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio