Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обсъждат заем от 4 млн.лв. за водния цикъл

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ПО ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА”

Община Враца изпълнява проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“, фазиран на две фази, както следва:

Фаза I - Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58111-65-256/21.12.209 г., по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“;

Фаза II - Договор № Д-34-37/01.11.2016 г., по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Необходими са средства в размер до 4 млн. лв. за обезпечаване на съфинансиране по проекта.

Необходимият паричен ресурс ще се осигури от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.

След проведените преговори с Фонда, финансовите параметри на дълга за допълнително финансиране са:

Максимален размер на дълга –  до 4 000 000 (до четири милиона);

Валута на дълга – лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Погасителна схема – същата ще бъдат изготвена преди подписване на договора, като прогнозната схема е усвояване до м. октомври 2017 г., погашение до м. октомври 2027 г.

Място и дата на провеждане на обсъждането:

Общественото обсъждане ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца;

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.08.2017 г. от 17:00 часа.

При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 04.09.2017 г. и ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца от 17:00 часа.

Каня местната общност на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца“.

КАЛИН КАМЕНОВ, кмет на Община Враца

27 August, 22:59 | 301 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio