Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Покана за обществено обсъждане

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществено обсъждане  във връзка с  изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в ж.к. „Металург“ в града.

Изграждането на Центъра е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, Актуализирания план за действие и Картата на резидентните услуги. Община Враца е определена в конкретните бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“. Предвидените средства за изграждането, обзавеждането  и оборудването на  Центъра за настаняване от семеен тип за деца са в размер на 400 000 лв.

Дата на провеждане на общественото обсъждане:

05 април 2017г. – 17:00 часа.

 Място на провеждане:

Конферентна зала на Общински съвет Враца.

04 April, 10:06 | 205 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio