Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Враца подготвя проект „Градски иновативни действия“

Община Враца подготвя проект по инициативата „Градски иновативни действия“ (Urban Innovative Actions)

Инициативата „Градски иновативни действия“ (Urban Innovative Actions) на Европейската комисия e своеобразна "лаборатория" за нови идеи, насочена към проекти, които носят творчески, новаторски и устойчиви решения за справяне с установени проблеми от различно естество. Проектът на Враца цели създаването на иновативни решения за устойчиво градско развитие, ангажиращи общинската администрация, бизнеса, образователните институции и неправителствени организации в региона. Проектното предложение има за цел намаляване на бедността в района, увеличаване на работните места и подобряване на уменията за трудова заетост. Предвидени са следните дейности:

-Модернизиране на базата на 3 учебни заведения във Враца - Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство (ПГТР, СОУ „Козма Тричков“, СОУ „Отец Паисий“, с цел да се обучават кадри, необходими за местния бизнес;

-Модернизиране на общинска сграда в Своге за създаване на център за подкрепа на бизнеса, чиято основна цел е да подпомага всички желаещи бизнес организации да инвестират и да получават своевременна и актуална бизнес информация;

-Осигуряване на модерна и високотехнологична среда, с възможности за последваща реализация за нуждите на обучаващите се;

-Изграждане на мрежа за подкрепа на бизнеса между Бизнес центъра, училища и общинските администрации;

-Създаване на два интерактивни интернет портали – един за нуждите на проекта и един за нуждите на Бизнес центъра. Двата портала ще бъдат свързани с интернет страниците на двете общини;

Предвидени са семинари, работни срещи и фокус групи,  за обсъждане  устойчивото развитие на бизнес средата, образователната система и администрацията. В тях ще участват и експерти от ЕК, които ще допринесат за успешното реализиране на проекта. Предвижда се участие на представители на Управляващия орган на инициативата „Градски иновативни действия“ в мероприятията по проекта. Връзката между участниците в проекта ще е от огромно значение за развитието на района. Целта е да се създаде един уникален и универсален модел на взаимодействие, който да е приложим и в други страни. Чрез него ще се подобри заетостта и ще стимулира местната икономика. Ще се закупят множество активи за нуждата на администрацията и училищата, както и ще се подобри работната им среда.  Обща стойност на проекта – 5 млн.евро. Срок за изпълнение 30 месеца от датата на сключване на ДБФП.

28 March, 15:17 | 258 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio