Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Осуетиха незаконосъобразни действия на общински кмет

Комисията по законност защити правото на гражданите да бъдат информирани

Комисията по законност не прие план-сметката за чистота за 2019 година, защото внесеното в ОбС предложение от кметът на Община Козлодуй  Маринела Николова е съвсем различно от това, което е предоставила за обсъждане на гражданите. Част от членовете на комисията бяха категорични, че са нарушени Законът за местните данъци и такси и ЗМСМА, а най-вече гражданите, които плащат такса битови отпадъци, от които общината харчи над 2 500 000 лева, всъщност не са информирани  коректно.

Подробната план сметка със завишение на цифрите, която беше предоставена само на общинските съветници на 17 януари, и до сега няма никаква публичност и възможност гражданите да се запознаят с нея. Официално в сайта на Общината фигурира кратък документ с някакви обобщени цифри, от които изобщо не става ясно за какво точно и как ще се харчат парите от такса-смет.

„На сайта на Община Козлодуй е публикувана една план-сметка, с която всички граждани да могат да се запознаят в законоустановения 30 дневен срок, да преценят доколко и дали е обективна, отговаря ли на вижданията за поддържане на чистотата. В новия материал е записано, че в същия този 30-дневен срок не са постъпили никакви възражения и становища по тази план-сметка. Комисията обаче получаваме нова план-сметка. Тя кога мина публично обсъждане?“, попита председателят на Комисията Анатолий Абаров.

„В момента, в който трябваше да публикуваме проекта за публично обсъждане просто не бяха изяснени възможностите, не беше приключила годината. След като прецизирахме възможностите и събираемостта от такса битови отпадъци, стана ясно, че е абсолютно реално е да бъдат събрани не 2 450 000 лева, както бяхме заложили, а събираемостта да бъде 2 500 000 лева. Това са пари, които бихме могли да включим към бюджета на Общинското предприятие и го направихме“, отговори Мария Маркова, зам.-директор „Административно-стопанска дейност“ в Общинско предприятие „Комунална дейност“.

Наложи се Абаров да зададе въпроса по кратичко, за да го разберат: „Въпросът ми е простичък – на какво основание и с каква процедура внасяте този нов проект?“.

„Въпросът е простичък, нека отговоря аз. На 14 декември, както каза Маркова, е публикуван проект на това нещо – без да има реалните суми. Именно заради това има лека промяна. Това не е проблем“, отсече вносителят на предложението Маринела Николова, нищо че хората, които плащат за чистотата, не са коректно как се харчат техните пари.

„Проблемът не е малък. Той е много сериозен. Сериозен е от тази гледна точка, че вие внасяте съвършено нов документ. Дали на вас ви харесва или не – документът е различен и няма нищо общо с това, което по закон трябва да бъде обсъдено публично. Г-жа Занева знае какъв е редът да се промени един документ – когато внесеш една наредба и като промениш тази наредба и внесеш съществени изменения в нея, тя се публикува пак на сайта на Общината. Вие внасяте различен документ от този, който подлежи на публично обсъждане и аз разбирам разочарованието ви, защото той беше абсурден. Това, което вие внасяте в момента, няма как да бъде гледано. И не говорим за преходния остатък, още повече, че от план-сметката за 2018-та остават едни 7 000 лева, а за 2019-та се предвиждат едни 80 000 лева допълнително“, опита се да обясни пак Анатолий Абаров.

Намеси се главният счетоводител на Общината Лилия Димитрова: „При публикувания проект там декември не е приключил. Проектът е правен на база на ноемврийските отчети и се внася през декември“.

Това пък наложи за трети път Абаров да се обясни: „Пак ще повторя – вие внасяте документ, който не е обсъждан. Аз съм изумен как водещата комисия по бюджет и финанси, единодушно подкрепя това предложение. Във този случай областния управител би следвало да върне това предложение, защото вероятно вие сте сметнали колко ви е необходимо за да бъде гласувано то на заседанието на Общинския съвет. Вие сте направили очаквани прогнози, нарушавайки два закона – ЗМДТ и ЗМСМА. Законът за местни данъци и такси с факта, че внасяш документ, който не е обсъден. Гражданите виждат публикуваната план-сметка и да, тя е безумна, не разписана, по никакъв начин не отговаря на условията да бъде такава, но тя е обсъждана и комисиите трябва да разглеждат тази план-сметка. И вие очаквате да внесете един друг документ, защото сте видели прогнозите за 2019 година и същия този документ комисиите да разгледат, да дебатират по него и да го приемат. Е как да стане това?“.

„Изобщо не е така. Това обяснявам, че към 14 декември, данните които са вписани са абсолютно верни, но те са на база отчет. Когато правихме публичното обсъждане, изрично е записано, че данните са към 30.11.2018 г. Няма как цифрата в януари месец да е същата, при положение, че ние не сме видели приходите от ТБО (б.р. такса битови отпадъци) към 31 декември. Тогава вече ти можеш да дадеш точна прогноза. Към 31 ноември събираемостта е много по-ниска“, опита се да убеди съветниците, че за месец и то празничният декември, цифрите са коренно различни Лилия Димитрова и допълни, че те основните промени в сметката за чистота били в капиталовите разходи.

„Не, основната промяна е в цялостния изглед на план-сметката за чистота, в това число и на цифрите. Ние ще кажем на гражданите – ние си правим една  план-сметка, ще ви я дадем каквато сме преценили, че можем и така“, опита се пак за защити правото за информираност председателят на комисията и допълни, че някак много условно администрацията разполага с цифрите от план-сметката, при което кметът Маринела Николова го посъветва да дойде в Общината и да стане счетоводител, че да разполага по-достоверно с цифрите.

Целият дебат обобщи съветникът Ангел Лалюв от своето си разбиране по казуса: „Въпросът е принципен. Действително има някакво разминаване, но аз съм сигурен, че ако гласуваме и това мине, няма да бъде върнато от областния управител“.

При това положение разговорът стана безсмислен и предложението за план-сметката за чистота беше отхвърлено от Комисията по законност с три гласа „Против“ и два – „За“.

Източник - https://kozloduy-bg.info/
 

19 January, 16:18 | 212 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio