Vratza plus
Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Информационна среща за Натура 2000

Информационна среща за общоевропейската екологична мрежа от защитени територии Натура 2000 се проведе в Мездра. Събитието е част от дейностите по Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, който се изпълнява в момента от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

В срещата взеха участие представители на Община Мездра, на Държавно горско стопанство - Мездра, преподаватели в СУ „Иван Вазов“ и в ОУ „Христо Ботев“.

При откриването на дискусията Оля Генова, ст. експерт „Връзки с обществеността и образователни програми“ в Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, информира присъстващите, че на територията на област Враца има 18 защитени зони по Натура 2000. 15 от тях са за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, а останалите 3 - за опазване на дивите птици. С най-голяма площ са защитените зони по Натура 2000 в общините Мездра, Враца, Козлодуй и Роман. Шест от тези защитени зони са разположени на територията на община Мездра - „Врачански Балкан“ и „Карлуковски карст“ по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици, както и „Бебреш“, „Врачански Балкан“, „Искърски пролом - Ржана“ и „Каленска пещера“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Гост лекторът Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете в България, представи презентация за Натура 2000, която включваше шест основни теми: „Какво представлява мрежата Натура 2000?“, „Натура 2000 в община Мездра“, „Как да генерираме ползи от Натура 2000 при нас?“, „Добри практики, свързани с Натура 2000 на други места“, „Планиране и управление на зоните от Натура 2000“ и „Възможности за участие в планирането и управлението на Натура 2000 по места“.

Дискутирани бяха също какви забранителните и разрешителни режими са валидни в защитените зони от Натура 2000, какви дейности за опазване на биологичното разнообразие ще бъдат финансирани от Европейския съюз през програмния период 2021-2027 г. и др.

Всички участници получиха рекламни и информационни материали. Подобни информационни срещи се проведоха също във Враца, Козлодуй и Роман.

13 October, 16:28 | 51 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio