Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Приключи проект за енергийна ефективност

На пресконференция проведена на 16.04.2019г. Община Мездра обяви приключването на проект № BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра".

На пресконференцията кметът на Община Мездра инж. Генади Събков  изказа благодарности към ръководителя на проекта инж. Антон Антонов и екипа, реализирал проекта, към изпълнителите и бенефициентите за усилията, положени за успешното му осъществяване.

  „Надявам се, че ефектът, който постигнахме е впечатлил останалите наши съграждани. С удовлетворение споделям, че спечелихме още един проект за саниране на три жилищни блока, една многофамилна и една общинска сграда. През месец ноември ще се публикуват условията за ново издание на тази програма. Смятам, че сме мотивирали останалите наши съграждани да подготвят навреме документите си за кандидатстване“, добави кметът.

Проектът е насочен към внедряване на ефективни мерки за енергоспестяване в 18 много-фамилни жилищни сгради за значително намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 85 домакинства.

За всяка сграда е изпълнен пакет от 3 енергийно-спестовни мерки. По този начин ще се постигне най-голям икономически ефект, като необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са със среден общ срок на откупуване – 12 години.

След прилагането на мерките сградите преминат в енергиен клас "С" с устойчиво потребление на енергийни носители.

 Установено е намаляване на действително необходимите разходи средно с около 50 % за сграда.  

Косвени ползватели от прилагането на енергийните мерки са всички жители на общината. Годишното намаление на отделяния в атмосферата въглероден двуокис в размер на 325.14 тона, което подобрява качеството на околната среда.

 Безвъзмездната финансова помощ за реализирането на проекта е в размер на 1 295 409.03 лв. с ДДС и се осигуряват от ОП „Региони в растеж“, от тях 85% са от ЕС и 15% -национално съфинансиране.

18 April, 10:29 | 95 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio