Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Последователно изпълнение на Общински план за развитие

Последователно и целенасочено изпълнение на Общинския план за развитие на община Мездра

С 12 гласа „За“, нито един- „Против“ и един- „Въздържал се“ Общински съвет-Мездра прие годишния доклад на кмета на Общината инж. Генади Събков за изпълнението на Общинския план за развитие на община Мездра /2014 – 2020 г./ Това стана на последното редовно заседание на местния парламент.

 Инж. Генади Събков подробно запозна съветниците с напредъка в изпълнението на плана, който отразява последователната и отговорна работа на кмета, на ръководството на Общината, Общинската администрация, Общинските съветници и другите заинтересувани институции и организации през изминалата 2017 г. Стана ясно, че е постигнат напредък при изпълнение на трите стратегически цели на плана. Наблюдава се развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на нови инвестиции; запазване и подобряване на качествата на човешкия капитал чрез социално развитие на всички групи от населението; устойчиво развитие на Общината чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищна среда.

 Отчита се и надграждане на натрупания опит, добрите практики и успех в реализирането на проектите, независимо от трудностите, които съществуват, основно свързани с недостиг на местен и държавен финансов ресурс. Проектите, които Общинска администрация изпълнява в момента, са с по-дълъг хоризонт на действие, което изисква стегната организация и качество, свързани основно с устойчивост и перспективност, съгласно времетраенето и срока на изпълнение на проекта.

 В Общинския план за развитие е отбелязано, че продължава развитието и усъвършенстването на социалната политика на община Мездра в посока подобряване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за задоволяване на жизнените потребности на населението. Предлага се широк спектър от висококачествени социални услуги и техния брой и обхват се увеличават. Традициите в областта на културните изяви е наситена с многобройни прояви и участия, което е знак за продължаване на обичайте в община Мездра, популяризирането им и запазване самобитността и идентичността.

Независимо от недостига на финансови ресурси се отчита оживление в областта на спорта, туризма, енергийната ефективност и други дейности на общината. Подобряват се условията в училищата и детските заведения.

Предлагат се все по-добри условия за спорт, развлечения и отдих. Полагат се усилия за подобряване на транспортната инфраструктура и средата на живот на гражданите – улична мрежа, тротоари, междублокови пространства и общински пътища.

Всичко това от една страна допринася за изпълнение на водещия стратегически документ – Общинският план за развитие, а от друга – създава предпоставки за устойчиво развитие на община Мездра.

За подобряване на работата по изпълнение на Общинския план за развитие усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени към насърчаване на активното сътрудничество между публичната администрация и бизнеса; създаване на успешни публично-частни партньорства; подобряване на услугите за предприемачите и създаване на условия за привличане на инвеститори, разкриващи нови работни места; засилване на съвместната дейност с НПО и други.

05 June, 22:59 | 191 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio