Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Близо 500 хил.лв. за развитие на туризма в Мездра

Близо 500 000 лв. е Проектобюджетът за обезпечаване на Програмата развитие на туризма в Община Мездра за 2018 г.

 496 547 лв. са заложени в Проектобюджета за обезпечаване на Годишната програма за развитие на туризма в Община Мездра за 2018 г., която беше приета на заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма при кмета на Общината. Основната част от средствата ще са от финансиране по оперативни програми – 465 643,50 лв. Ще бъдат вложени и 1 500 лв. от туристическия данък и 29 403 лв. от общинския бюджет.

Множество разнообразни мероприятия са разписани в документа. Един от най-важните проекти в сферата на туризма, който се очаква да бъде реализиран през годината е проект с работно име: „Welcome to the middle ages” (Добре дошли в Средновековието) по трета покана на програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“, мярка 2.1 с партньор гр. Добрословени, Румъния. Той предвижда провеждането на два тридневни средновековни фестивала в АК “Калето“ и в Румъния.

„Приключенски многобой – Калето, Мездра` 2018“ е иновативното събитие от приключенско-екстремен характер за деца, юноши и възрастни, което ще се реализира на 30.06.2018г. и 01.07.2018г. и ще съвпадне с петия рождения ден на АК “Калето“. Състезанието ще включва множество спортни предизвикателства. В зоната на крепостните стени от към брега на р. Искър и брега около нея ще се проведат екстремни предизвикателства. Приключенските предизвикателства ще включват зоните от северната стена на крепостта- разбиване с древен таран, мятане на копие /стрелба с лък/, хвърляне на камъни по цел. Ще има и предизвикателства за ловкост-сглобяване на древна част от бивак по чертежи, предизвикателства за решаване на логически задачи /откриване на древни символи от историята на крепостта и дешифриране на текст/, както и включване на виртуална реалност.

„Приключенски многобой – Калето, Мездра` 2018“  цели достигане на широк кръг целеви групи и популяризиране на крепостта „Калето“ и туризма в региона в страната и чужбина. Това ще се постигне чрез предаване с камери в реално време в интернет на ключови /атрактивни зони от екстремно-приключенската част. Политиката на Общината за развитието на туризма е разработена на базата на Закона за туризма, в който са дефинирани мероприятията, които следва да се изпълнят в съгласие с Националната стратегия за развитие на туризма и тяхното функциониране в съответствие с постъпленията от туристически данък.

Основните цели на Програмата за 2018г. са: повишаване привлекателността на Община Мездра и превръщането й в интересна туристическа дестинация в България и притегателен център за туристите от цял свят; обединяване на съществуващите атракции и продукти в един комплексен туристически продукт и повишаване броя на организираните групи и индивидуални туристи в общината, както и увеличаване на престоя им.

Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Мездра ще се постигне чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство. Тази цел ще се реализира на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Мездра като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт на Общината.

Приоритетните дейности в Годишната програма за развитие на туризма в Община Мездра за 2018 г. са : изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на Общината; изграждане и функциониране на туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите; изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма.

Програмата за развитие на туризма в Община Мездра за 2018 г. е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Програмата за развитие на туризма в Община Мездра за 2018 г. ще бъде гласувана на редовно заседание на Общинския съвет в края на март.

 

 

02 March, 16:11 | 261 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio