Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Стартира прием на документи за социални услуги

Стартира прием на документи за потребители и ползватели на 3 социални услуги

Започва прием на документи за потребители и ползватели на социалните услуги: „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

Потребители на услугите ще са лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване.  Необходимите документи, които кандидатите за потребители на услугите следва да подадат са: заявление /по образец/, копия от документ за самоличност, от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, други медицински документи - актуални епикризи, протоколи от ЛКК и др., както и саморъчно  подписана декларация /пълномощно/.

Предоставящите трите социални услуги следва да са лица  с местоживеене на територията на Община Мездра. Те трябва да са физически и психически здрави, в трудоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО. Кандидатстващите за предоставяне на услугите трябва да подадат следните документи: копия от документ за самоличност, от диплом за завършено образование, от трудова книжка (осигурителна книжка, удостоверяваща предишен професионален опит на същата и/или сходна позиция /ако е приложимо/), от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти по ОП РЧР /ако е приложимо/ и служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Мездра / ако е приложимо/.

Необходимите документи от всички кандидати ще се приемат от 01.03.2018г. до 16.03.2018г. /включително/ в Общинска администрация – Мездра, ет. ІІ, ст. 211 и ст. 212.

Всички кандидати,  входирали документи за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и/ или „Домашен помощник“, непритежаващи свидетелство или удостоверение за преминали обучение, се задължават да преминат обучителен курс, организиран от Община Мездра. След получаване на удостоверение, лицата могат да започнат работа като предоставящи социалните услуги.

Допълнителна информация, можете да получите на тел. : 0910/ 93255

 

 

28 February, 20:13 | 176 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio